Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Gusta sadnja “knip” sadnica uslov sigurnog profita

Gusta sadnja “knip” sadnica uslov sigurnog profita

knip sadnice
Knip sadnice

Gusta sadnja “knip” sadnica – Zadnjih godina su posadjene velike površine novih i savremenih nasada jabuka u gustom sklopu, sa kvalitetnim „knip“ sadnicama. Voćari koji nisu uspeli obaviti sadnju u jesenskom ili u zimskom periodu, sa sadnjom su kretali u proleće, često uz izrazito sušan period, bez instaliranog sistema za navodnjavanje te postavljene armature.

Razgranate knip sadnice velikog habitusa, sa puno privremenih izboja, dolazile bi u stanje svojevrsnog stresa, uprkos zadovoljavajućoj vlazi tla u zoni korenovog sistema. Razlog ovome je oštećeni korenov sistem tek posadjene sadnice, koji ne može adekvatno snabdevati sadnicu sa vodom.

Velike razgranate sadnice proizvode veliku lisnu površinu ubrzo nakon sadnje, za razliku od šiba. Sve to stvara potrebu za izrazito velikim količinama vode, kako bi se održao turgor i omogućila regeneracija korenovog sistema dok on ne preuzme svoju punu funkciju. U ekstremno sušnim godinama to bi uzrokovalo potpuni zastoj u vegetaciji, ali i veliki postotak neprimljenih sadnica, što neminovno dovodi do velikih gubitaka.

Za jednu vegetacijsku godinu odgadja se ulazak u rod, te je otežano postizanje predvidjenog rodnog volumena. Svedoci smo sve sušnjih godina u poslednje vreme, zato se NE preporučuje kretanje u sadnju jabuka bez već pripremljene armature (stubovi, prva žica, postavljen sistem za navodnjavanje i obeležena sadna mesta). Ovo će omogućiti da odmah nakon sadnje, sadnice dobiju vodu u potrebnim intervalima.

Gusta sadnja “knip” sadnica uslov sigurnog profita

U prvim nedeljama, dok se ne omogući regeneracija korenovog sastava, potrebno je održavati konstantnu vlagu u zoni korena. Osim konstantnog navodnjavanja, potrebno je nedeljno dva puta ići sa fertirigacijom uz niže doze vodotopivog azota, kroz 8-12 nedelja tokom prve vegetacije (u našim uslovima do 15.07), što će znatno ubrzati postizanje konačne visine stabla i popunjavanje rodnog volumena tj. brzi ulazak u prvi značajniji rod.

U nastavku donosimo par saveta o kojima treba voditi racuna kako bi stresnu situaciju za vocku, nakon obavljene sadnje sveli na minimum:

  1. Biljke nemojte saditi ako su temperature tla u zoni korenovog sistema ispod 8°C
  2. Tlo treba biti fine strukture
  3. Nakon dostave, sadnice treba potopiti u smesu stajnjaka i vode (30-40 cm visine vodenog stuba), najmanje 48 sati pre same sadnje
  4. Tokom sadnje biljke moraju biti dobro zaštićene (ne smeju biti direktno izložene vremenskim uslovima vetru ili suncu )
  5. Koren mora biti pokriven sa najmanje 10 cm zemlje
  6. Neposredno nakon sadnje, tlo koje pokriva koren, mora biti dobro pritisnuto radi ostvarenja što boljeg kontakta sa korenom
  7. Ukoliko nema padavina nekoliko dana nakon sadnje, svaka sadnica treba biti navodnjavana sa 8-10 litara vode
  8. U kasnijim terminima posadjeni mladi nasad, neophodno je navodnjavati minimalno dva puta nedeljno sa 4-5 litara vode
  9. Ukoliko posedujete sistem navodnjavanja kap po kap, dodajte 4 litre po biljci, tri puta nedeljno
  10. Ukoliko imate sistem za orošavanje, dodajte 10 mm vode svaki treci dan.

Autor:
Tomislav Soldo, dipl.ing.agronom

Pročitaj i ...

podloge šarka šljive šljivin smotavac

Džanarika kao podloga za uspeh u proizvodnji

Sejanci džanarike se koriste kao podloge za kalemljenje.