Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Jabuke u opasnosti – zaštita odmah

Jabuke u opasnosti – zaštita odmah

Jabuke u opasnosti jer su štetnici imali dobre uslove za razvoj – zaštita odmah. Najveća pretnja su čađava pegavosti lišća i krstavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) koji nanose velike štete i smanjuju tržišnu vrednost plodova. Tu su i pepelnica i lisne vaši – teška borba za dobar predstoji.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Padavine prethodnih dana stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije izazvane čađave pegavosti lišća i krstavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ), a prognozirano nestabilno vrijeme sa mogućim padavinama za narednu sedmicu mogu stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje primarnih infekcija.

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

  • Alcoban, Delan 700 WG, Shanon, Dithine, Galileo, Fiesta (am ditianon) u koncentraciji 0,07% ili
  • Syllit, 400 SC (am dodin) u koncentraciji 0,15%

                                 +

  • Sekvenca, Score 250 EC, Sigura, Diferent 250 EC  (am difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

Navedena kombinacija fungicida deluje i na suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha ).

Jabuke u opasnosti jer su štetnici imali dobre uslove za razvoj

Vizuelnim pregledom zasada jabuka uočeno je prisustvo zelene jabukine vaše ( Aphis pomi ) i lisne vaših crvenih gala jabuka ( Dysaphis devecta ). 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

  • Laidir 10 SC (am lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,01% ili
  • Vantex 60 CS (am gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha ili
  • Mospilan 20 SG (am acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje jabukinog smotavca ( Cydia pomonella ).

Pročitaj i ...

đubrenje voćnjaka cvetni pupoljci savetovanje kajsija eu berba kajsije

Berba kajsije – pravi trenutak za berbu?

Berba kajsije je važna za plasiranje robe na tržište jer plodovi kajsije brzo dozrevaju nakon berbe i njihovo čuvanje je