Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabukin smotavac – sad je vreme za zaštitu

Jabukin smotavac – sad je vreme za zaštitu

Plodovi su 70% krajnje veličine, treba obratiti pažnju na jabukin smotavac jer u toku je razvoj treće generacije. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću. Najopasnija štetočina jabuke i kruške kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice.

Jabukin smotavac
Jabukin smotavac

Štetnost – Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve do semene kućice koju oštećuje. Hodnik je crn i zaprljan izmetom. Napadnuti plodovi otpadaju pre vremena.

Jabukin smotavac – vreme za zaštitu

Mere zaštite – Kritičan broj leptira za tretiranje je 5 leptira po trapu za dan ili jedna gusenica na 2 do 10 stabala za prvu generaciju ili jedna gusenica na 1 do 5 stabala za drugu generaciju. Praćenje leta leptira se vrši feromonskim klopkama.

Koriste se preparati Karika, Lamde … Suzbijanje vršiti pre nego što se gusenica ubuši u plod. Kritični periodi za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenica. Kada se gusenica ubuši u plod nema svrhe primenjivati insekticide, jer oni neće delovati na dobro sakrivenu štetočinu. Insekticidi iz grupe regulatora razvoja insekata se primenjuju od početka polaganja jaja do piljenja prvih gusenica. Jaja bi trebalo da budu položena na već tretiranu površinu zbog delovanja na jaja preparatom .

Mihailović Tamara, dipl.ing.

SAVET PIS Vojvodine

U višw regiona u toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca ( Cydia pomonella ). Vizuelnim pregledom zasada uočene su kolonije lisnih vaših ( Aphididae ), na naličju listova i na vrhovima letorasta. U cilju suzbijanja navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od insekticida:

– Karika (am acetamiprid+deltametrin) 0,6-1 l/ha, ili
– Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,02%, ili
– Vantex 60 SC (am gama-cihalotrin) 40-50 ml/ha.

Pročitaj i ...

kalem vosak rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke urea u jesen

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

Briga je najviše posvećena plodovima, ali kada se formiraju cvetni pupoljci? Oplođeni cvet daje plod.