Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabukin smotavac – sad je pravo vreme za zaštitu

Jabukin smotavac – sad je pravo vreme za zaštitu

Plodovi su 70% krajnje veličine, obratiti pažnja na jabukin smotavac. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću. Najopasnija štetočina jabuke i kruške kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice.

Jabukin smotavac
Jabukin smotavac

Štetnost – Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve do semene kućice koju oštećuje. Hodnik je crn i zaprljan izmetom. Napadnuti plodovi otpadaju pre vremena.

Jabukin smotavac – vreme za zaštitu

Mere zaštite – Kritičan broj leptira za tretiranje je 5 leptira po trapu za dan ili jedna gusenica na 2 do 10 stabala za prvu generaciju ili jedna gusenica na 1 do 5 stabala za drugu generaciju. Praćenje leta leptira se vrši feromonskim klopkama.

Koriste se preparati na bazi acetamiprida, alfa-cipermetrina, diazinona, fenitrotiona, lambda-cihalotrina, zeta-cipermetrina, tiametoksama. Suzbijanje vršiti pre nego što se gusenica ubuši u plod. Kritični periodi za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenica. Kada se gusenica ubuši u plod nema svrhe primenjivati insekticide, jer oni neće delovati na dobro sakrivenu štetočinu. Insekticidi iz grupe regulatora razvoja insekata se primenjuju od početka polaganja jaja do piljenja prvih gusenica. Jaja bi trebalo da budu položena na već tretiranu površinu zbog delovanja na jaja preparata na bazi fenoksikarba i lufenurona.

Mihailović Tamara, dipl.ing.

SAVET – Prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na plodovima: sveža jaja, sa crvenim oreolom i sa ”crnom glavom”- tj. pred piljenje.

Preporučuje se primena insekticida ovicidnog delovanja na bazi:

  • metoksifenozid ( Runner 240 SC) 0,04-0,06%
  • novaluron ( Rimon 10EC) 0,08-0,1%
  • lufenuron ( Match 050-EC) 0,07%
  • sa kombinacijom insekticida sa larvicidnim delovanjem na bazi: hlorpirifos+cipermetrin ( Nurelle-D) 0,1-0,15 %

PIS Vojvodine

Takođe u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo grinja, crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae). Ukoliko se u zasadima registruje njihovo prisustvo proizvođačima se preporučuje tretman sa preparatom na bazi: a.m.abamektin (Abastate, Gat vertis 1,8 CS, Kraft 1,8 EW)  0,1%.

U zasadima sa osetljivim sortama na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) treba i dalje nastaviti sa merama zaštite primenom fungicida  na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul) 3 – 5 kg/ha.

Pročitaj i ...

vino od kupina sorta nega razmnožavanje kupine kupina čester đubrenje kupine

Razmnožavanje kupine putem izdanaka i bočnih grančica

Krajem jula i početkom avgusta je prilika da razmnožite svoje kupine putem bočnih izdanaka.