Najnovije vesti
Početna » BOROVNICA » Jagode, borovnice napada siva trulež

Jagode, borovnice napada siva trulež

Jagode, borovnice napada siva trulež i vreme je zaštite radi budućeg roda. Svi znamo koliko je novca uloženo u zasade i treba zaštititi biljke i rod.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Zaštita jagoda i borovnica od prouzokovača sive truleži pred najavljene padavine

Zasadi jagoda na otvorenom polju i zasadi borovnica se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i do sada primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi formiranja cvetnih pupoljaka do početka otvaranja cvetova. 

Najavljene temperature vazduha za naredni period (preko 20 °C) će uticati na brzi razvoj biljaka i intenzivnije otvaranje cvetova jagoda i borovnice, a moguće padavine početkom srednje nedelje, mogu stvoriti rizik od infekcije jagoda i borovnice izazvane sive truleži.

Sa ciljem zaštite od navedenog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite pre najavljenih padavina:

U zasadima JAGODA:

  • Dekada (doskalid) u količini 1 – 1,2 l/ha ili
  • Pehar (pirimetanil) u koncentraciji 2% ili
  • Libreto, Enter (fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha ili
  • Signum, Bosco Gold, Luminis(am boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha ili
  • Atlas, Morezmo (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,6-0,8 kg/ha ili
  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha.

U zasadima BOROVNICE:

  • Mili, Aserija (fludioksonil) u količini 1 l/ha ili
  • Atlas (ciprodili+fludioksonil) u količini 1 kg/ha.

*navedeni fungicidi za suzbijanje sive truleži u zasadima borovnice delovaće i na suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i izdanaka borovnice.

PROČITAJTE:ORGANSKE JAGODE -kako započeti proizvodnju?

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima jagoda uočeno je i prisustvo simptoma  sive pegavosti lista, pepelnice jagode i truleži korenovog vrata , a intenzitet napada zavisi od starosti zasada i do sada primenjenih agrotehničkih mera tokom proizvodnje. U mladim zasadima jagoda gde nema prisutnih simptoma bolesti preporučuje se primena preventivnog tretmana pre padavina nekim od registrovanih preparata na bazi KAPTANA. U starijim zasadima ukoliko se pregledima uoči prisustvo navedenih patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida. 

Pročitaj i ...

đubrenje voćnjaka cvetni pupoljci savetovanje kajsija eu berba kajsije

Berba kajsije – pravi trenutak za berbu?

Berba kajsije je važna za plasiranje robe na tržište jer plodovi kajsije brzo dozrevaju nakon berbe i njihovo čuvanje je