Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Jedna od najviše štetnih bolesti breskve je kovrdžavost lista breskve a za nju je preventiva jedini način da sprečite zarazu mladog lišća breskve i nektarine.

Savetuje Vas Mirjana Petrović, dipl. ing. poljoprivrede PSSS Leskovac.  Uzročnik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i grančica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom lišću. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada međućelijski prostor prouzrokujući deformisan rast u vidu žuto-zelenih kovrdža. Listovi nekrotiraju, prevremeno opadaju i kao posledica javlja se rana defolijacija. Za stvaranje novog lišća potrebno je dosta hranljivih materija, što dodatno iscrpljuje biljku. I oboleli plodovi postaju ozbiljno deformisani.

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Suzbijanje – kovrdžavost lista breskve, bolesti nije moguće nakon pojave prvih simptoma i isključivo je preventivno, zato je neophodno na vreme tretirati biljku preparatima na bazi bakra. Vreme zaštite je u fazi mirovanja u jesen, nakon opadanja lišća i rano u proleće posle obavljene rezidbe. Dnevna temperatura treba da je iznad 5 C, poželjno je da noći budu bez mrazeva, a preporučuje se kvalitetno nanošenje – kupanje biljaka sa većom količinom vode i povećanom koncetracijom bakarnog preparata za 30%.

Sa prvim toplim danima kada temperature prelaze 10 C, a tokom perioda vlažnog vremena, pupoljci na breskvi počinju da bubre i spore gljivice se prenose do razmaknutih ljuspica pupoljka prouzrokujući infekciju. Zato je neophodno izvesti još jedno tretiranje pri kretanju vegetacije u početnom stadijumu bubrenja pupoljka, kada se pojavi “zelena tačka” na pupoljku.

U ovom slučaju najčešće se koriste preparati sa aktivnim materijama: hlorotalonil, ditianon, ciram ili dodin.

U slučaju da zaštita izostane, a jave se simptomi prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve – Taphrina deformans, nije moguće izvoditi kurativna tretiranja.

Tom prilikom moguće je olakšati biljci sledećim merama:

– prihraniti biljku azotnim đubrivima, zbog stvaranja nove lisne mase i dodatnog iscrpljivanja,

–  tokom vegetacije obilnije zalivati voćne zasade,

– odstranjivati plodove da se voćka previše ne iscrpljuje.

Različita je osetljivost sorti breskve i nektarina prema ovom patogenu, ali nijedna sorta nije dovoljno otporna. Zato se pažljivo i pravovremeno moraju sprovoditi hemijske mere zaštite.

Pročitaj i ...

poljoprivreda 22. veka

Nabavka mehanizacije – voćari i vinogradari u AP Vojvodini

Nabavka nove mehanizacije, zaštitnih mreža ... za voćare i vnogradare u AP Vojvodini.