Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Kovrdžavost lista breskve – bolest preti

Kovrdžavost lista breskve – bolest preti

KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE – Jedna od najviše štetnih bolesti breskve je kovrdžavost lista breskve a za nju je preventiva jedini način da sprečite zarazu mladog lišća breskve i nektarine.

Savetuje Vas Mirjana Petrović, dipl. ing. poljoprivrede PSSS Leskovac.  Uzročnik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i grančica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom lišću. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada međućelijski prostor prouzrokujući deformisan rast u vidu žuto-zelenih kovrdža. Listovi nekrotiraju, prevremeno opadaju i kao posledica javlja se rana defolijacija. Za stvaranje novog lišća potrebno je dosta hranljivih materija, što dodatno iscrpljuje biljku. I oboleli plodovi postaju ozbiljno deformisani.

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Suzbijanje – kovrdžavost lista breskve, bolesti nije moguće nakon pojave prvih simptoma i isključivo je preventivno, zato je neophodno na vreme tretirati biljku preparatima na bazi bakra. Vreme zaštite je u fazi mirovanja u jesen, nakon opadanja lišća i rano u proleće posle obavljene rezidbe. Dnevna temperatura treba da je iznad 5 C, poželjno je da noći budu bez mrazeva, a preporučuje se kvalitetno nanošenje – kupanje biljaka sa većom količinom vode i povećanom koncetracijom bakarnog preparata za 30%.

Sa prvim toplim danima kada temperature prelaze 10 C, a tokom perioda vlažnog vremena, pupoljci na breskvi počinju da bubre i spore gljivice se prenose do razmaknutih ljuspica pupoljka prouzrokujući infekciju. Zato je neophodno izvesti još jedno tretiranje pri kretanju vegetacije u početnom stadijumu bubrenja pupoljka, kada se pojavi “zelena tačka” na pupoljku.

U ovom slučaju najčešće se koriste preparati sa aktivnim materijama: hlorotalonil, ditianon, ciram ili dodin.

U slučaju da zaštita izostane, a jave se simptomi prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve – Taphrina deformans, nije moguće izvoditi kurativna tretiranja.

Tom prilikom moguće je olakšati biljci sledećim merama:

– prihraniti biljku azotnim đubrivima, zbog stvaranja nove lisne mase i dodatnog iscrpljivanja,

–  tokom vegetacije obilnije zalivati voćne zasade,

– odstranjivati plodove da se voćka previše ne iscrpljuje.

Različita je osetljivost sorti breskve i nektarina prema ovom patogenu, ali nijedna sorta nije dovoljno otporna. Zato se pažljivo i pravovremeno moraju sprovoditi hemijske mere zaštite.

PREPORUKA PIS SRBIJE

Zasadi breskve i nektarine se zavisno od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta nalaze se u u različitim fazama razvoja pupoljaka, od bubrenja do pojave zelene tačke.Najavljeni porast dnevnih temperatura ubrzaće napredovanje vegetacije, a padavine najavljene za vikend mogu dovesti do infekcije patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). 

U zasadima u kojima se utvrdi da je došlo do kretanja vegetacije, odnosno do pojave zelene tačke ili zelenih uskih listića, za zaštitu se preporučuje primena nekog od sledećih preparata: a.m. dodin, preparat Syllit 400 SC u konc. 0,15-0,25%, a.m. ciram, preparat Agrociram ili Diziram 76 WG, u koncentraciji 0,25-0,35% ili a.m. ditianon, preparati Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo u konc. 0,075%.

U zasadima koji se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra: a.m. bakar hidroksid, preparat Kocide 2000 u komc.0,25-0,3% ili ili Everest u konc.0,6-0,8%, a.m. bakar sulfat, preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35% ili a.m. bakar-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid u konc.0,75%.
azot donosi rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe novi sistem

Šljive, višnje i trešnje se nalazi u fazi od mirovanja do različitih faza bubrenja pupoljaka. U cilju dezinfekcije nakon obavljene rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena preporučuje se fungicidni tretman primenom nekog od preparata na bazi bakra. U cilju smanjenja populacije prezimljujućih formi insekata može se dodati neki od preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 3-4%, Nitropol 1,3 %).Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana sa većom količinom vode.

Pročitaj i ...

Hlor dioksid protiv botritisa i fuzariuma

Zaštita koja Vam daje sigurnost u gajenju povrća, voća, žitarica...hlor dioksid je Vaš izbor.