Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Led na poljima i voćnjacima širom Srbije

Led na poljima i voćnjacima širom Srbije

Oluje za ovaj vikend nisu dobrodošle, led na poljima je naneo velike štete. Ovih dana smo svedoci čestih pojava tuče leda na teritoriji  Srbije. Znamo kolike su štete kada udari led po poljoprivrednim kulturama a posebno kod voćnih vrsta. Ovo je veoma važno za voćare, jer šteta od leda kod voćara se ne izražava samo u godini tuče već se to prenosi na naredne godine, a ako su mladi zasadi i led veće krupnoće, ove posledice mogu biti trajne, do kraja eksplotacije istih. Radi ovih razloga potrebno je preduzeti više mera radi saniranja štete od leda.

Kao prvo nakon udare leda, treba u roku od 24h izvršiti tretiranje a najkasnije za 48h pogodnim preparatima protiv pojave truleži i drugih bolesti. Preparati koji se koriste su sistemici kombinovani sa preparatima na bazi bakra. Od sistemika obično se koristi Signum 0,1 %, Bravo 2%, Switch 0,08% , Sumilex 0,15 %. Ronilan 0,15 % i dodaje se Cuprazin 0,20 % ili Cupraxat 0,25 %. Pored ovih preparata potrebno je dodati i neko folijarno đubrivo npr. N:P:K = 20:20:20, 14: 11:25 i dr. u koncentraciji 0,3% do 0,5%. Pored ovih hemijskih mera potrebno je sanirati voćnjak i od jako oštećenih ili slomljenih grana, i to odstranjivanjem istih. Kod mladih zasada u I i II godini ako se desi tuča jačeg inteziteta gde su rane duboke, a desi se u periodu prvog prirasta, preporučuje se odstranjivanje celog stabla do spojnog mesta sa podlogom. Sa dobrom negom možemo da isforsiramo da isti nadohnadi ponovni prirast i uđe spreman za zimski period.

Led na poljima i voćnjacima širom Srbije

Tučen voćnjak je kao bolestan čovek pa mu je potrebna i veća pažnja. Ne treba se dozvoliti pojava korova, da se češće vrši površinska obrada zemljišta radi manje gubljenja vlage i ako je period kišni, bilo bi poželjno isti prihraniti N đubrivom u količini od 200 kg po 1 ha. Ako imamo uslova za navodnjavanje ovu meru možemo ponoviti preko sistema za navodnjavanje. Efekti ove mere su izuzetno povoljni.

PSSS Leskovac

Dipl. ing. Duško Jovanović

Primena fungicida kao dodatna mera

Primenu fungicida treba obaviti u što kraćem periodu od nastanka oštećenja. Za ove namene preporučuje se kombinacija 2 fungicida, jednog preventivnog i jednog postinfekcionog tj. kurativnog.

Ako se nakon grada jave simptomi čađave pegavosti lista i krastavostiautohtone sorte venturia jabuke u cvetu ploda jabuke (Venturia inaequalis), za eradikaciju nastalih lezija treba uraditi 2-3 tretmana u kratkim vremenskim intervalima (na 3-5 dana).

Pored simptoma venturije u zasadima nakon grada mogu se razviti i simptomi truleži plodova. Fungicidnim tretmanom utičemo na smanjivanje infekcionog potencijala, ali i zaustavljanje infekcija.

Balansirana primene folijarnh đubriva, zajedno sa fungicidima, može da utiče na brže prevazilaženje stresa izazvanog gradom.

Za zaštitu višegodišnjih zasada nakon grada stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje:

Preventivni fungicidi:

  • MANKOGAL 80 (a.m. mankozeb);
  • METOD 480 SC (a.m. kaptan);
  • NEON (a.m. ciprodinil);
  • LUNAR (a.m. kresoksim metil)

Kurativni fungicidi:

  • PEHAR (a.m. pirimetanil);
  • GALOFUNGIN T (a.m. tiofanat metil);
  • AKORD (a.m. tebukonazol);
  • SEKVENCA (a.m. difenokonazol);
  • FOTON (a.m. miklobutanil)

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pročitaj i ...

šarka šljive šljivin smotavac

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Rgistrovano je prisustvo položenih jaja prve generacije šljivinog smotavca i u toku je početak piljenja larvi.