Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Leska zahteva zemljište sa najmanje 3% humusa

Leska zahteva zemljište sa najmanje 3% humusa

Leska zahteva zemljište sa minimum 3% humusa da bi u berbi imali bogatstvo plodova. Leska voli da korenom u zemljištu nađe bogatstvo minerala. Voli osunčana mesta jer voli toplotu.

Uticaj zemljišta na uspevanje leske – autor Ana Đoković, dipl.inž. voćarstva

Od svih drvenastih voćaka leska ima najširi areal rasprostranjenosti. Ima je i na preko 1500 m nadmorske visine. Nije probirač prema zemljištu, može dobro da uspeva na plodnom humusnom zemljištu ali i na siromašnom skeletnom zemljištu, koja imaju alkalnu reakciju (karbonatna zemljišta).

Za obilnije prinose i rentabilniju proizvodnju najpogodnija su duboka, plodna zemljišta sa optimalnim vodnim i vazdušnim režimom, kao što su različiti tipovi černozema, aluvijuma i gajnjača. Zahteva krečna (karbonatna) zemljišta, zbog formiranja plodova. Na siromašnim, kamenitim i suvim zemljištima ne postižu se dobri rezultati, nema vegetativnog prirasta na formiranja reproduktivnih organa. Pošto ima plitak koren, najbolje joj odgovaraju srednje teška zemljišta. Prema reakciji zemljišta leska je tolerantna. Bolje uspeva na zemljištu neutralne i slabo alkalne sredine, a može da podnese i veću količinu kalcijum karbonata.

Leska zahteva minimum 3% humusa

Rasadnik “Agroplanta” – Kvalitet i garancija

U divljem stanju leske ima na i na krečnom i silikatnom zemljištu. Leska ne podnosi močvarna zemljišta. Dobro uspeva i na podzolastom zemljištu . 

Zemljište za lesku treba da bude takvo da omogućuje ravnomerno razvijanje korena u širinu i u dubinu (zemljište sa povoljnom strukturom, bogata hranljivim materijama). Prema Bulatoviću (1985), zemljište za komercijalno gajenje leske treba da sadrži: 15-20% gline, 15-20% koloida; 20-30% sitnog peska i 30-50% krupnog peska. Korać (2000) navodi da je za rast i razvoj leske dovoljno plodno zemljište koje sadrži preko 3% humusa, 250-300 ppm lako usvojivog kalijuma i 120 – 140 nppm lako usvojivog fosfora.

Pročitajte i: Uzgojni oblici leske

Pročitaj i ...

maline polana

Maline Polana i Polka , miljenice naših voćara

Ove sezone cena malina je bila visoka, obezbedila i profit uzgajivačima. Očekuje se da Polka i Polana opet ponove dobar rod.