Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Ljubičasta pegavost izdanaka maline

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

malina

Zaraza ljubičasta pegavost izdanaka maline je prisutna – Ovo je jedna od najznačajnijih bolesti maline i kupine kod nas. Najveći intenzitet ima sredinom maja, a može trajati i do kraja juna. Ali i tokom novembra je tu. Zaraza lišća na mladim izdancima maline i kupine započinje na ivici i širi se prema glavnom nervu, pa lezija poprima trouglasti oblik tamnosmeđe boje i žućkaste ivice. Zaraženo lišće se najčešće prevremeno osuši. Na zahvaćenim izdancima se javljaju tamne ljubičaste pege koje se šire i prelaze u mrku boju.

U TOKU ZIME na zaraženim izdancima dolazi do pojave srebrnastih ili sivkastih pega, pa se kaže da je došlo do izbeljivanja izdanaka. Gljiva prezimljava u obliku micelija u zaraženim izdancima ispod kore i u obliku pseudotecija i piknida. Piknidi su prisutni go tovo tokom cele godine, a piknospore se oslobađaju u periodu mart -novembar pa se smatra da one uzrokuju primarne infekcije na listovima.

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

Ova bolest se suzbija primenom agrotehničkih i hemijskih mera. Jedna od mera zaštite je sadnja manje osetljivih sorti. Pri sadnji treba izbegavati položaje na kojima se dugo zadržava vlaga i redove u zasadu treba postaviti u smeru vetrova. Posle berbe izdanke sa simptomima treba orezati i spaliti. Za hemijsko suzbijanje u zimskom periodu koriste se fungicidi na bazi bakra.

Dipl.inž. Branivoje Anđelić

Preporuka PIS Srbije

Tokom vizuelnog pregelda zasada maline na izdancima je registrovano prisustvo gala od malinine uve galice (Lasioptera rubi). Ovakve izdanke treba orezati, izneti van zasada i uništiti.

Takođe je tokom vizuelnog pregleda uočeno prisustvo simptoma patogena proizrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata),

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana, u cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena, nekim od preparata:

·  Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji primene 0,2 % ili

·  Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji primene 0,4 % ili

·  Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji primene 0,2 %.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz veći utrošak vode (“kupanje” biljaka) kako bi  depozit primenjenih preparata dospeo do mesta prezimljavanja patogena.

Pročitaj i ...

kalem vosak rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke urea u jesen

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

Briga je najviše posvećena plodovima, ali kada se formiraju cvetni pupoljci? Oplođeni cvet daje plod.