Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Malina – ljubičasta pegavost izdanaka je prisutna

Malina – ljubičasta pegavost izdanaka je prisutna

zasadi malina
Malina i bolesti

Bolest malina ljubičasta pegavost izdanaka je prisutna. Ove godine i ranije od uobičajenih termina. Već u aprilu mesecu. Nekada su prvi simptomi bolesti se, u našim uslovima, uočavali krajem juna i u julu mesecu na lišću mladih, jednogodišnjih izdanaka. Najpre se javljaju sitne mrke pege sa mrkožutim obodom na ivicama lišća odakle se šire ka glavnom lisnom nervu.

Usled zaraze dolazi do nekroze lišća između nerava u obliku slova „V“. Obolelo lišće je često nepravilnog oblika i prevremeno opada. Zaraza se sa lišća, preko lisne drške, širi na noduse. Na zahvaćenim izdancima se javljaju tamne, kestenaste pege, koje se šire oko pazušnih pupoljaka i duž internodija. Često se pege sa susednih nodusa spajaju, pa bude zahvaćen ceo izdanak. Kasnije, u toku jeseni pege se slabo primećuju jer se na lastarima formira stara kora. U toku zime se na lastarima javljaju srebrnaste pege (izbeljivanje izdanaka). Na zaraženim lastarima u proleće najčešće ne kreću pupoljci.

Malina ljubičasta pegavost izdanaka

Suzbijanje

Značajno je da se bolest ne donese sadnicama u mladi zasad, te sadnice treba nabavljati od specijalizovanih rasadnika, gde se izdanci vade svake godine, tako da u proleće kada rastu novi izdanci nikada nema starih izdanaka. Kako se bolest održava u starim izdancima, gde se stvara ogromna masa spora, zaražene lastare je neophodno ukloniti odmah nakon berbe, kako ne bi prezimeli i raširili zarazu. Rezidbom je potrebno obezbediti odgovarajući razmak između izdanaka, čime se omogućava slobodan protok vazduha, slobodna apsorpcija sunčevih zraka i umanjuje se mogućnost pojave bolesti.

U preventivnoj zaštiti koriste se bakarni preparati Blauvit tečni, Cuprozin 35-WP tokom faze intenzivnog rasta izdanaka, pa do početka cvetanja u intervalima od 8 do 12 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za ostvarivanje zaraze.

Standardna mera kontrole obuhvata obavezno prskanje izdanaka sumporno – krečnom čorbom (pravi se od pet delova negašenog kreča, pola dela kuhinjske soli i četvrt dela sumpora u prahu. Sve to se dobro izmeša, kreč ugasi vodom i ostavi dan-dva da bi se povećala lepljivost) u periodu pojave pupoljaka (neposredno nakon pojave pupoljaka prečnika 6 -12 mm). Da bi ova mera bila efikasna neophodno je poprskati celu površinu izdanka. Ovaj tretman nije obavezan kod dvorodnih sorti, jer se izdanci koji prolaze kroz zimski period kose do nivoa zemlje. Dodatna hemijska kontrola može se postići primenom azoksistobina (Quadris) neposredno pred cvetanje i 2 nedelje pre berbe, mešavine piraklostrobina i boskalida (Signum) 2 nedelje pre berbe, ili fenheksamida (Teldor). Preparate naizmenično rotirati zbog rizika od razvoja rezistentnosti.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst : “Zaštita maline” (2011 god.) PSSS Kraljevo priređivači : dipl. inž. Slobodan Tomić, dipl. inž. Radmila Veličković, dipl. inž. Jelena Grbić

Preporuka PIS Srbija

Učestale padavine uz osetljivu fazu razvoja maline stvaraju rizik za infekcije  prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Signum, Bosco Gold ili Luminis (boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5-1,8kg/ha

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma oštećenja na listovima prouzrokovana prisustvom eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis). Ukoliko se registruju simptomi napada na listovima od ove grinje, proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida:

Abastate, Vertimec 018 EC, Amon 020 (abamectin) u koncentraciji 0,1%.

Primena insekticida i akaricida se preporučuje do početka cvetanja. U fazama cvetanja primena insekticida i akaricida je zabranjena.

Pročitaj i ...

berba u toku sorta višnje

Berba u toku – prvi plodovi višanja su kvalitetni

Koju sortu višnja gajiti? Možda "Ivo 45" za prodaju u svežem stanju. Cena uvek niska u otkupu, ali za kvalitet to je i 100 dinara za kilogram.