Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Mraz profit odnosi – nanokristali su nova nada

Mraz profit odnosi – nanokristali su nova nada

Mraz profit odnosi – kako sada daleko izgleda strah od mraza našim voćarima. Ipak naučnici ne čekaju zimu ili proleće – nanokristali od celuloze su novo rešenje. Nanokristali mogu da zaštite pupoljke i cvetove voćaka u proleće.

Istraživanja su na početku, ali prvi rezultati upotrebe celuloznih nanokristala su ohrabrujući. Prvi grant od 500.000 US dolara će omogućiti nastavak istraživanja. Rezultati ukazuju da su nanokristali ekološki odgovorni i efikasniji od dosadašnjih metoda. Celuloza je relativno jeftin resurs iz kojeg nastaju nanokristali. Postojeći sistemi prskanja (sprinkleri) i primena sagorevanja butan-gasa i fosilnih energenata radi podizanja lokalne temperature u voćnjaku su neodrživi. 

Mraz profit odnosi  

kruške na tržištu

Postupak nanošenja nanokristala je jednostavan – rastvaraju se u vodi i prskanjem nanose na voćke. Proleće 2017. godine je prvi put primenjena nova tehnologija. Prvi eksperimenti su vršeni u jabučnjacima i trešnjarima. Rezultati ukazuju da nije važna vrsta useva – moguća je primena i u vinogradu. U tretman je uzimano 10 stabala u brojnim voćnjacima – nanošen je film nanokristala, ispitivane su grančice sa pupoljcima u različitim fazama razvoja i ocenjivan je stepen oštećenja pupoljaka i cveta u uslovima sa minus temperaturama i to je upoređivala sa stanjem pupoljaka i cvetova na netretiranim grančicama.

Rezultati su pokazali da netretirani cvetovi su umirali na minus 1 stepen Celzijusa, cvetovi tretirani nanokristalima su izdržali minus od 3 – 4 stepena Celzijusa. Predstoje još brojna ispitivanja u periodu od 3 godine kada se očekuje široka primena nanokristala u voćarstvu. Potrebno je utvrditi tačno doziranje sredstava, najveći raspon minus temperatura do kojih je opravdano koristiti nanokristale, uticaj sorti na efikasnost tretmana …

Pročitaj i ...

mušmula

Mušmula – zaboravljeno voće naših predaka

Mušmula je zaboravljeno zdravo voće naših predaka. Može se uzgajati bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja i otporna je na niske temperature.