Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Nova tehnologija – “svetlosna” plastika za bolje prinose

Nova tehnologija – “svetlosna” plastika za bolje prinose

Nova tehnologija u plastenicima koja donosi povećanje prinosa bobičastog voća od 14,5 do 61 procenta. Promociju je izvršio Adesva tehnološki centar iz Španije u čuvenoj dolini Huelva, gde su najveći proizvođači u plastenicima i staklenicima.

Istraživanje je vršeno sa upotrebom “svetlosnih” plastičnih folija i, kao kontrola, proizvodnja istih bobičastih kultura u staklenicima.

Istraživan je efekat folija na malinu, sorta “San Rafael”. Kod borovnice istraživanje je vršeno sa sortom ‘Ventura’ na komercijalnom poljoprivrednom gazdinstvu. U oba slučaja istraživanje je provedeno u konvencionalnom uzgoju tla.

Nova tehnologija koristi fotokonverziju svetlosti povećavanjem talasne dužine spektralnih energetskih talasa sunčeve svetlosti, tako da se ona bolje prilagođava potrebama biljke radi poboljšanja njenog razvoja.

Ova “svetlosna” plastika koristi tehnologiju Magic Lite francuske kompanije Agripolyane.

Nova tehnologija – “Svetlosne” folije

Svetlost je izvor energije za fotosintezu i signal za fotomorfogenezu biljke. Količina svetla koju prima utiče na biljke, na njenu fotosintezu; kvalitet svetlosti, koja ima veze s njenim spektrom, utiče i na fotosintezu i na fotomorfogenezu. Kao rezultat istraživanja je poboljšan rast biljnog okruženja tako što je uticao na oblik biljke i cvetanje. Trajanje svetlosti – ili fotoperiod – uglavnom utiče na cvetanje.

U procesu fotosinteze kao fotohemijskoj reakciji nastaloj u biljnim hloroplastima, svetlosna energija koristi se za pretvaranje atmosferskog CO2 u ugljenehidrate. U tom smislu, biljke imaju nekoliko pigmenata koji omogućavaju njihovu fotosintezu kao što su hlorofil i karotenoidi, koji zahvataju plavu i crvenu svetlost u spektru. Plava boja utiče na sadržaj hlorofila i provodljivost, kao i na debljina lista i do produženja stabljike. S druge strane, crvena svetlost (deo svetlosnog spektra) ima visoki učinak na fotosintezu, razvoj listova, hlorofil i bočno grananje lišća i cvetanje. Zeleno svetlo ima manji efekat na biljku i ona ga manje apsorbuje.

maline akontacija
Veći prinosi uz nauku

Fotoreceptori biljke upijaju plavu i crvenu boju radi obavljanja fotomorfogeneze, što ima veze sa zaštitom biljke od UV-B zraka.

Cilj ove nove tehnologije je povećati količinu plave i crvene boje kako bi se povećala fotosinteza i fotomorfogeneza biljaka. Korištenjem ovih folija svetlost se ne raspršuje i transformiše se iz jedne boje u drugu boju. U tom smislu, glavna karakteristika kaskadnog aditiva za Agripolyane plastiku je da pretvara ultraljubičasto svetlo u plavu svetlost, a zelenu svetlost u crvenu svetlost, tako biljke koje rastu pod ovom plastikom imaju više koncentracije plave i crvene svetlosti nego na standardnoj sunčevoj svetlosti.

Povećanje prinosa opravdavaju ulaganje u nove “svetlosne” folije navode odgajivači iz Španije. Povećanje je od 14,50% kod maline i jagode.

Pročitaj i ...

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i isplativost

Proizvodnja sadnog materijala zahteva dosta truda zato pročitajte koje sve uslove treba zadovoljiti kako bi orah postao plodonosna biljka.