Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Orah – bolesti i štetočine nanose velike štete

Orah – bolesti i štetočine nanose velike štete

orah

Orah napada veći broj parazita -prouzrokovača bolesti insekata koji mogu pričiniti velike štete, ako se na vreme ne vrši kvalitetna zaštita.

O komercijalno isplativosti sadnje oraha sve se više priča. Pogotovo kada se uzme u obzir cena koju dostiže jedan kilogram očišćenog oraha a kreće se od 800-900 din po beogradskim pijacama, dok na lokalnim dostiže cenu od 700-750 din. Kalemljeni orah može da rodi već od treće godine, ali to su mali prinosi. Ukoliko je orah razmnožen iz semena, počinje da rađa od osme ili čak dvanaeste godine. Prinos oraha se kreće od 50-70 kg po stablu, odnosno 4.000-7.000 kg po hektaru. Što se tiče fizioloških osobina oraha, cvetanje se odvija od treće dekade aprila do kraja prve dekade maja. Što se tiće oprašivanja, ono se obavlja isključivo vetrom. Rese oraha su specijalne građe i vetar ih lako pomera i iz njih istresa polen koji se takođe vetrom raznosi. Plodovi sazrevaju u toku septembra meseca.

Ekonomski najznačajnije bolesti su siva pegavost lišća oraha i crna (bakteriozna) pegavost oraha.

Siva pegavost lišća oraha

Siva pegavost lišća oraha je najčešće oboljenje oraha i izaziva ga gljiva Gnomonia leptostila. Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću oraha, lisnim drškama, mladarima i plodovima. Pege su u početku sitne. središnji deo pege je siv otuda i naziv siva pegavost. Spajanjem pega, stvaraju se veće nekrotične površine na listu, listovi se sasuše i vrlo često već tokom jula i avgusta opadaju. Stabla sa kojih je otpalo mlado lišće imaju mali prinos, a u toku te vegetacije na njima se ne formira dovoljno cvetnih pupoljaka, pa je umanjen rod i naredne godine.

Najbolji i najekonomičniji način borbe protiv ove bolesti je gajenje otpornih sort i selekcija oraha.

Hemijske mere borbe – upotrebom nekih od fungicida na koje je parazit osetljiv. Mogu se vršiti tretiranja bordovskom čorbom, bakarnim krečom 25, bakarnim krečom 50, cinebom, benomilom isl.

U kišnim godinama intenzitet zaraze je jači, pa tretiranja treba izvoditi češće.

dipl.inž. voćarstva Biljana Milosavljević

Bakteriozna pegavost oraha

Bakteriozna pegavost oraha se javlja na nadzemnim delovima oraha. Na listu i lisnoj peteljci nastaju sitne, okruglaste ili uglaste pege, koje se spajaju u veće nekrotične površine mrke boje. Na letorastima se javljaju crne pruge i oboleli letorasti venu. Na plodovima se ispoljava u vidu sitnih okruglastih pega koje su u početku vodenaste a kasnije ulegnute i mrke. Karakterističan znak ove bolesti je pojava bakterijskog eksudata koji se u vidu sivkaste skrame pojavljuje na obolelim organima.

Suzbijanje – Pre svega je važno koristiti zdrave sadnice. Rezidbom treba uklanjati sve zaražene biljne delove kao i njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Preporučuje se korišćenje bakarnih preparata čak i nekoliko puta u zavisnosti od padavina u toku infekcionog perioda.

Štetočine oraha

Orah je potrebno štititi protiv jabukinog smotavca i lisnih vašiju najčešće. Treba obaviti dva tretmana, prvi krajem maja i početkom juna a drugi u julu-avgustu mesecu. Od insekticida se mogu koristiti Konzul, Nurel D, Fenitrotion, Vantex. Broj tretiranja se kreće od tri do pet u zavisnosti od vremenskih uslova, odnosno padavina što ga takođe čini isplativim za sadnju. Prilikom tretiranja pridržavati se uputstva za upotrebu i propisanih koncentracija.

Mihailović Tamara dipl. ing.

 

Pročitaj i ...

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi breskva evropski voćnjak azijska buba

Breskvin smotavac ima četiri generacije, počinje u aprilu

Jedna od najopasnijih štetočina je breskvin smotavac koji je krenuo u napad!