Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

Orah ima male zahteve – Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, od plodnih i humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa, kvalitetnih plodova, najpogodnija su duboka, plodna, rastresita zemljišta sa dobrim vodnim i vazdušnim režimom. Dobro aerirana zemljišta omogućuju veću aktivnost mikroorganizama koju povećavaju plodnost zemljišta i bolje disanje korenog sistema.

Prinos oraha se kreće od 50-70 kg po stablu, odnosno 4.000-7.000 kg po hektaru.
Orah ima skromne zahteve u pogledu plodnosti zemljišta, tj smatra se da je zemljište za gajenje oraha plodno ako sadrži 3% humusa, 15 mg fosfora (P2O5), 30 – 35mg lako pristupačnog kalijuma (K2O) na 100 grama suve zemlje i 6 ppm lako pristupačnog gvožđa.

Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

U pogledu reakcije zemljišta orah je veoma tolerantan, uspeva na kiselim zemljištima čija je vrednost pH 4.5, kao i na alkalnim zemljištima sa pH preko 8  (lesna zemljišta u Vojvodini). Međutim, za dobar razvoj i plodonošenje oraha najpogodnije je zemljište neutralne ili slabo alkalne reakcije (pH 7.0-7.5). 

dipl.ing. Živomir Nikolić

O komercijalno isplativosti sadnje oraha sve se više priča. Pogoto kada se uzme u obzir cena koju dostiže jedan kilogram očišćenog oraha, a kreće se od 900-1.000 din po beogradskim pijacama, dok na lokalnim dostiže cenu od 700 din. Kalemljeni orah može da rodi već od treće godine, ali to su mali prinosi. Ukoliko je orah razmnožen iz semena, počinje da rađa od osme ili čak dvanaeste godine. Prinos oraha se kreće od 50-70 kg po stablu, odnosno 4.000-7.000 kg po hektaru.

Što se tiče fizioloških osobina oraha, cvetanje se odvija od treće dekade aprila do kraja prve dekade maja. Što se tiče oprašivanja, ono se obavlja isključivo vetrom. Rese oraha su specijalne građe i vetar ih lako pomera i iz njih istresa polen koji se takođe vetrom raznosi. Plodovi sazrevaju u toku septembra meseca.  

Najznačajnije bolesti oraha:

Antraknoza oraha. Ovu bolest izaziva gljiva Gnomonia leptostyla. Ispoljava se na svim zeljastim delovima oraha, a prvi simptomi se ispoljavaju u proleće (krajem maja), na lišću u obliku pega sivkaste boje. U vlažnim uslovima patogen se širi, broj pega se povećava i veći deo lista se osuši. Na plodovima se javljaju crne pege što dovodi do opadanja. Pozne zaraze dovode do toga da kod obolelih plodova jezgro potpuno pocrni.

Suzbijanje. Dva prskanja, u maju i junu mesecu, daju dobre rezultate jer se infekcija tada ostvaruje. Mogu se koristiti preparati iz grupe ditiokarbonata-mankogal, ditan ili dodin, i obavezno prskanje bakarnim preparatima u vreme zimskog mirovanja.

Bakteriozna pegavost oraha. Ova bolest se javlja na nadzemnim delovima oraha. Na listu i lisnoj peteljci nastaju sitne, okruglaste ili uglaste pege, koje se spajaju u veće nekrotične površine mrke boje. Na letosrastima se javljaju crne pruge i oboleli letorasti venu. Na plodovima se ispoljava u vidu sitnih okruglastih pega koje su u početku vodenaste, a kasnije ulegnute i mrke. Karakterističan znak ove bolesti je pojava bakterijskog eksudata  koji se u vidu sivkaste skrame pojavljuje na obolelim organima.

Suzbijanje. Pre svega je važno koristiti zdrave sadnice. Rezidbom treba uklanjati sve zaražene biljne delove kao i njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Preporučuje se korišćenje bakarnih preparata čak i nekoliko puta u zavisnosti od padavina u toku infekcionog perioda.  

Štetočine oraha. Orah je potrebno štititi protiv jabukinog smotavca i lisnih vašiju najčešće. Treba obaviti dva tretmana, prvi krajem maja i početkom juna, a drugi u julu-avgustu mesecu. Od insekticida se mogu koristiti Konzul, Nurel D, Fenitrotion, Vantex. Broj tretiranja se kreće od tri do pet u zavisnosti od vremenskih uslova, odnosno padavina što ga takođe čini isplativim za sadnju. Prilikom tretiranja pridržavati se uputstva za upotrebu i propisanih koncentracija.  

Mihailović Tamara dipl. ing.

Pročitaj i ...

poljoprivreda 22. veka

Nabavka mehanizacije – voćari i vinogradari u AP Vojvodini

Nabavka nove mehanizacije, zaštitnih mreža ... za voćare i vnogradare u AP Vojvodini.