Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Orah plodonosi bogato kada se dobro prihrani

Orah plodonosi bogato kada se dobro prihrani

Orah plodonosi bogato – Đubrenje oraha – Jezgrasto voće sve više zauzima površine u voćarskoj proizvodnji. Ove voćne vrste dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima koja u kombinaciji sa mineralnim đubrivima daju dobre rezultate. Posebne zahteve ove voćke imaju za kalijumom.

Orah se sadi sa većim razmakom između stabala, pa se zbog toga u prvih nekoliko godina nakon sadnje đubrenje vrši pojedinačno oko svakog stabla. Ukoliko zemljište sadrži određenu količinu fosfora (na primer: 5-6 mg P2O5/100 g vazdušno suvog zemljišta, do ulaska u punu rodnost (oko 10 – 12 goddine) stabla nije neophodno đubriti fosforom. Đubrenje oraha azotom i kalijumom se vrši istim količinama u mladalačkom stadijumu i u periodu punog plodonošenja. Orah nastao kalemljenjem ima kratak mladalački period (3-4 godine), pa prema tome troši znatno veće količine azota i kalijuma.

Pri prinosu od 3,5 t/ha orah plodovima i rezidbom iznese sledeće količine osnovnih biogenih elemenata:

  • Jezgrom: 56,2 kg/ha N, 6,4 kg/ha P, 6,9 kg/ha K ,
  • Ljuskom: 3,5 kg/ha N, 0,2 kg/ha P i 3,3 kg/ha K,
  • Drvo uklonjeno rezidbom: 14 kg/ha N, 1,0 kg/ha P, 6,0 kg/ha K,
  • što ukupno iznosi: 73,7 kg/ha N, 7,6 kg/ha P i 16,2 kg/ha K.

Orah plodonosi bogato  

Normiranje hraniva u zasadu oraha se vrši na osnovu hemijske analize lista i zemljišta i vizuelnog pregleda stabala. Hemijka analiza zemljišta se vrši svake 3-4 godine.

Ukoliko je u zemljištu utvrđen optimalan sadržaj snovnih elemenata ishrane (N, P i K) đubenjem se dodaje 90 % azota i kalijuma i ukupna količina fosfora koja se procenjuje da je prinosom i rezidbom iozneta tokom godine. Folijarna analiza se vrši svake godine, najčešće u toku jula i avgusta meseca.

Optimalni sadržaj mineralnih elemenata u suvoj materiji lista oraha u toku jula i avgusta su sledeći: N (%) 2,2-2,3, P (%) 0,1-0,3, K(%) 1,2-2,0, Ca (%) 1,0-2,5, Mg (%) 0,3-1,0, Mn (ppm) 20-200, Fe (ppm) 50-400, Cu (ppm) 4-50, B (ppm) 36-200, Zn (ppm) 18-100.

Za prinos oraha od 4 t/ha na srednje glinovitom zemljištu sa optimalnim sadržajem mineralnih hraniva treba dodati oko 140-150 kg N, 60 kg P2O5 i 140 kg K2O. Ukupna količina fosfora i kalijuma i manja količina azota unosi se u jesen, a veći deo azota se dodaje na proleće u vidu prihranjivanja.

Sadržaj humusa treba održavati na najmanje 2,5% zaoravanjem stajnjaka i zelenišnim đubrenjem.

Milena Zafirović Stojanović, dipl. ing.

foto pixabay.com

Orah plodonosi bogato 

Pročitaj i ...

solarni paneli solarni povrtari novosti u poljoprivredi

Solarne sušare – besplatna energija za povrće i voće

Solarna energija može da osuši proizvode iz Vaše bašte ili voćnjaka - efikasnost je od 70 - 100 procenata.