Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Pepelnica leske uzrok nekroze lista

Pepelnica leske uzrok nekroze lista

Pepelnica leske uzrok nekroze lista. Zaštitase vrši odmah po uočavanju aktivnosti štetnika – obično krajem jula meseca. Savetuje Vas Danica Živanović Diplomirani inženjer fitomedicine Savetodavac za zaštitu bilja.

Pepelnica leske prisutna je u većini rejona gajenja iste. U našoj zemlji zapažena je na pojedinim lokalitetima, obično krajem jula i početkom avgusta, tako da su štete od ove bolesti manje značajne. Za razliku od drugih bolesti, pepelnica leske javlja se češće na naličju, nego na licu lista. Na samom listu se stvara brašnasta prevlaka od konidiofora i konidija. Micelija koju stvara ova gljiva je endofitna, odnosno prodira u unutrašnjost zaraženih organa i po tome se razlikuje od većine drugih prouzrokovača pepelnica koje se razvijaju na njihovoj površini. Gljiva prouzrokuje nekrozu i sušenje listova, a kasnije i njihovo opadanje.

Pepelnica leske uzrok nekroze lista

Tokom jeseni formiraju se brojne kazmotecije (kleistotecije) na naličju lista i one služe za održavanje patogena tokom zime. Kada sazri, kazmotecija puca i oslobađaju se askospore koje inficiraju zeljaste organe biljke. Na zaraženim organima gljiva formira konidiofore sa konidijama kojima se patogen rasejava tokom vegetacije.

Ukoliko se bolest javila u prethodoj godini u značajnijem intenzitetu potrebno je sprovesti hemijsku zaštitu protiv ovog patogena.

Tretman treba obaviti kada se pregledom utvrde prvi simptomi i to preparatima na vazi sumpora, triazola (tebukonazol, miklobutanil, flutriafol) i strobilurina (krezoksim-metil, trifloksistrobin). Danica Živanović Diplomirani inženjer fitomedicine Savetodavac za zaštitu bilja

Pročitaj i ...

Ožegotine na plodovima smanjuju prihode

Ožegotine na plodovima prouzrokovanje ekstremno visokim temperaturama utiču na pojavu ožegotina na plodovima. Isto tako i zelena rezidba .