Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Pepelnica nektarine i breskve je brza i opasna

Pepelnica nektarine i breskve je brza i opasna

Mnogi vole nektarine ali sada je u voćnjaku nektarine pepelnica počinje svoj napad. Pepelnica breskve je kod nas česta bolest. Za nju je karakteristično da se naglo razvije i pojavi. Među vrstama i sortama breskvi postoje dosta velike razlike u osetljivosti. Naročito su osetljive nektarine, na kojima štete mogu biti ogromne, i to na plodovima, radi glatke pokožice.

Pepelnica napada listove, plodove i mladare. Na naličju (reče i na gornjoj strani) listova nalazimo za pepelnice karakterističnu belu prevlaku. Napadnuti listovi žute, deformišu se, listovi se uvijaju, zaostanu u rastu i na kraju otpadnu. Na plodovima se formira veća pega bele boje. Na mestu bele pege plod kasnije posmeđi. Često je na plodovima i sluzasta izlučevina. Plod se deformiše i često otpadne prevremeno. Plod na tom mestu puca, a tada ga u većem delu zarazi monilija. Pepelnica breskve je srodna sa ružama. Iako se radi o istoj vrsti, pepelnica sa breskve ne prelazi na ruže i obratno. Ali je dobar pokazatelj potencijalne infektivnosti ako te dve vrste imamo u blizini. Optimalna temperatura za razvoj gljive je 24°C. Razvoju bolesti pogoduje visoka relativna vlažnost vazduha.

Napad pepelnice je brz i opasan

Zaštita protiv pepelnice na breskvama i nektarinama počinje kad plodovi dostignu veličinu lešnika. Zaštitu treba primenjivati i posle berbe. Na početku se zaštita vrši preventivnim sredstvima na bazi tečnog sumpora, a kasnije kad se pojave prvi simptomi, koriste se kurativni sistemici.

Mrinko Jovičić

PSS-Prokuplje savetodavac za zaštitu bilja

Pročitajte više – Breskve faze razvoja

Na plodovima osetljivih sorata naročito nektarina, moguća je pojava pepelnice čija micelija je najpre beličasta, a zatim sivkasta i prekriva površinu ploda, gde može doći do nekroze, pucanja i pojave truleži.

PIS Vojvodina

Zasadi se trenutno nalaze u osetljivoj fazi kad je u pitanju infekcija gljivama prouzrokovačima bolesti pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite nove lisne mase od pomenutih patogena preporučuje se fungicidni tretman:

Nimrod (a.m. bupirimat) … 0,75-0,1% +

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod (a.m kaptan) … 2-3 l/ha

Vizuelnim pregledima, u pojednimim zasadima, registrovano je prisustvo zelene breskvine vaši (Myzus persicae). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju zaštite breskve i nektarine od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin) … 0,05%.)

Pročitaj i ...

šarka šljive šljivin smotavac

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Rgistrovano je prisustvo položenih jaja prve generacije šljivinog smotavca i u toku je početak piljenja larvi.