Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Povijanje grana formiranje krune voćaka

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruskaPovijanje grana od prve godine uzgoja – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovarajućeg uzgojnog oblika veoma značajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih grančica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvođenje mladara u cilju dobijanja odgovarajućeg ugla koji će skeletna grana zahvatati sa osnovnom vođicom.

Rezidbom izbacujemo letoraste sa oštrim uglom grananja a ostavljamo one letoraste koji imaju povoljan položaj i odgovarajući ugao koji bi trebao da bude veći od 45 stepeni ali ne možemo da utičemo na sam ugao grananja. Zbog toga je neophodno da od godine sadnje do završetka formiranja uzgojnog oblika vršimo povijanje mladara. Povećanjem ugla grananja smanjujemo bujnost voćke a ubrzavamo početak rodnosti. Ako grana ima vertikalni položaj razvijaju se pupoljci bliže vrhu a donji pupoljci ostaju neaktivni. Što se grana povije horizontalnije razviće se više pupoljaka pri osnovi a mladari su približno iste bujnosti.

Povijanje grana

Čvrstina veze između grana i vođice najviše zavisi od ugla kojeg zahvataju. Što je ugao grananja veći čvrstina srastanja je jača. Kada je ugao grananja oštar tkivo drveta raklje se slabo obrazuje pri sekundarnom debljanju. U voćnjacima u kojima se ova mera ne izvede imaju kasnijih godina problema sa očenjivanjem grana pod teretom roda.

Meru treba primenjivati od prve godine formiranja oblika jer se starije grane kasnije teže savijaju i moguće je njihovo očenjivanje. Povijanje se može izvoditi tokom cele godine ali je najbolje povijati mladare dok još nisu odrvenili. To je uglavnom period od polovine juna do početka jula po završetku intenzivnog porasta i kada primarna građa prelazi u sekundarnu. Ugao koji bi grane trebalo da zahvataju je 60 – 70 stepeni.  Kao materijal za povijanje i razvođenje mogu se koristiti plastične trake, tegovi , štipaljke, čačkalice ili specijalnim plastičnim pomagalima.

 dipl. ing. Đorđe Sovilj PSSS Srbija

Pročitaj i ...

sorte borovnice borovnica profit

Bolesti borovnice tokom cele sezone gajenja

Tokom cele sezone borovnicu napadaju štetočine i bolesti. Kako zaštititi biljku - preventivno i sredstvima zaštite?