Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Proređivanje plodova jabuke za bolji kvalitet

Proređivanje plodova jabuke za bolji kvalitet

Kada puno rodi, plodovi često nisu kvalitetni, i u tom slučaju, proređivanje plodova jabuke može da Vam pomogne. Proređivanje cvetova jabuke ima niz pozitivnih efekata na redovnu rodnost i kvalitet plodova, a jedna od prednosti ranog proređivanja jeste mogućnost da se tretman ponovi bioregulatorima u kasnijim fazama razvoja mladih plodova. Na taj način moguće je sačuvati asimilate koji bi bili utrošeni na razvoj suvišnih plodova. Od mnogih faktora zavisi da li će primenjeni tretmani hemijskog proređivanja ispuniti planirane ciljeve kada je reč o krupnoći i kvalitetu plodova i visini prinosa, te je definisanje programa proređivanja najbolje prepustiti stručnjacima.

Za pravilnu primenu hemijskog proređivanja plodova jabuke veoma je važno poznavati tok fenofaze cvetanja pojedinih sorti jabuke, jer primena ove pomotehničke mere počinje od faze precvetavanja. Gvozdenović i Keserović (1996) su ispitivali tok fenofaze cvetanja važnijih sorti jabuke kalemljenih na podlozi M9, u uslovima Rimskih Šančeva (Novi Sad).

Proredjivanje jabuke – termini

Ajdared spada u grupu srednjeranocvetnih sorti, dok su ostale navedene sorte srednjepoznocvetne. Najranije fazu cvetanja završavaju sorte ajdared i mucu, pa kod ovih sorti najranije počinje hemijsko proređivanje.

Proređivanje može da se obavlja u različitim fazama cvetanja i porasta plodova u zavisnosti od cilja. Nakon junskog opadanja plodova, mali je efekat proređivanja na otklanjanje alternativnog rađanja. U uslovima gde prolećni mrazevi ne predstavljaju opasnost, najbolje je obaviti proređivanje cvetova i/ili cvasti. Proređivanje cvetova jabuke ima niz pozitivnih efekata na redovnu rodnost i kvalitet plodova, a jedna od prednosti ranog proređivanja jeste mogućnost da se tretman ponovi bioregulatorima u kasnijim fazama razvoja mladih plodova. Na taj način moguće je sačuvati asimilate koji bi bili utrošeni na razvoj suvišnih plodova. Rano proređivanje je rizično, jer ne mogu tačno da se predvide pojave kasnih mrazeva, intenzitet zametanja plodova i prirodnog opadanja.

aplikacija mapmyapple Jabukin smotavac

Ako se proređivanje radi samo radi popravke kvaliteta, uklanjanja oštećenih i loše razvijenih plodova može da se obavi i nakon junskog opadanja. Ipak, kod jabuke i kruške, proređivanje najviše efekta ima ako se obavi najkasnije do četiri nedelje pre berbe. Kod ranih sorti, probirna berba može da utiče na znatno poboljšanje kvaliteta preostalih plodova i obrazovanje pupoljaka za narednu godinu.

Najveća prosečna masa plodova sorte fudži dobijena je kada su stabla proređena ručno 7 dana nakon punog cvetanja, uz dopunsko proređivanje 60 dana nakon punog cvetanja, i iznosila je 348 g. Što je kasnije rađeno ručno proređivanje (redom 17, 28, 37, 51, 60 i 74 dana nakon punog cvetanja), prosečna masa plodova bivala je manja.

breburn jabuka
Breburn dobro podnosi proređivanje plodova

Kod sorti krupnog ploda, kao što je breburn, rano proređivanje može da dovede do isuviše velikog povećanja mase ploda, te lošije skladišne sposobnosti. Rodnost pupoljaka bila je najveća kada su plodovi ručno proređeni 7 dana nakon punog cvetanja i iznosila je 75%. Što je proređivanje obavljano kasnije, rodnost je bivala manja, dok je u najkasnijem tretmanu i kontroli bilo svega 2% rodnih pupoljaka. Dobre rezultate kada je reč o obrazovanju rodnih pupoljaka dalo je proređivanje 17. i 28. dana nakon punog cvetanja, gde je ustanovljeno redom 59 i 44% rodnih pupoljaka.

Proredjivanje plodova jabuke

Ključan faktor uspeha hemijskog proređivanja plodova jabuke jeste vreme primene različitih sredstava u zavisnosti od faze porasta plodova.

  • Tako preparati na bazi NAD mogu da se primenjuju u vremenu 2 do 7 dana nakon punog cvetanja, sve dok prečnik primarnih plodova ne dostigne 5-6 mm.
  • NAA se primenjuje u vreme kada je prečnik primarnih plodova od 6-12 mm, a
  • Sevin i BA u periodu 10-15 mm.

Nakon precvetavanja prečnik centralnog ploda treba meriti šublerom, na što većem uzorku (minimum 100 plodova). Prosečna vrednost prečnika centralnog ploda koristi se za određivanje momenta hemijskog proređivanja. Porast mladih plodova jabuke odvija se intenzivno, deobom ćelija, te vreme za primenu određenog preparata i u povoljnim vremenskim uslovima može biti veoma kratko. U 2011. godini izmereno je da se prečnik mladih plodova jabuke sorte breburn i redčif uvećavao u proseku za oko 0,5 mm, a zlatni delišes 0,4 mm na dan Ove vrednosti značajno mogu da variraju između godina i u toku faze porasta plodova, te se mogu uzeti samo orijentaciono, a plodovi moraju da se mere svake godine iz dana u dan, za svaku sortu posebno, kako bi se precizno utvrdio momenat primene preparata za hemijsko proređivanje. Nepovoljni vremenski uslovi (kiša, vetar, niske ili visoke temperature vazduha) u vreme cvetanja i ranog porasta plodova dodatno smanjuju broj dana za primenu određenog preparata za hemijsko proređivanje.

Uticaj hemijskog proređivanja na kvalitet ploda

Krupnoća, atraktivnost, ukus i skladišna sposobnost su osobine koje u najvećoj meri određuju tržišnu vrednost svežih plodova jabuke. Zadatak proizvođača jabuke jeste da uskladi primenu svih agrotehničkih mera u zasadu kako bi plodovi zadovoljili standarde tržišta, uz istovremeno postizanje maksimalne visine prinosa. Treba uspostaviti ravnotežu između kvaliteta plodova i visine prinosa u zavisnosti od nivoa primenjene tehnologije, genetskog potencijala gajenih sorti i tržišnih ciljeva proizvođača. Poznavanje uticaja hemijskog proređivanja na osobine koje određuju kvalitet plodova proizvođačima omogućava da primene program proređivanja, koji najbolje odgovara njihovim proizvodnim uslovima.

Spoljašnji kvalitet, pa samim tim i cena plodova umnogome zavisi od krupnoće ploda. Proizvođač treba da teži ka što većem udelu plodova prve i ekstra klase, jer se takvi plodovi na tržištu prodaju po visokoj ceni. Krupnoća ploda tipična za sortu može da se postigne jedino uspostavljanjem ravnoteže između vegetativnog rasta i rodnosti.

Direktni cilj hemijskog proređivanja jeste povećanje krupnoće ploda. Veliki broj plodova na stablu obično je praćen visokim udelom sitnih plodova. Preveliki broj plodova takođe može da utiče na lošiju obojenost, manji sadržaj suve materije i ostalih komponenti ukusa, kao i lošiju skladišnu sposobnost. Ovi negativni efekti su posledica nepovoljnog odnosa broja listova i plodova. Za optimalnu veličinu i kvalitet ploda neophodno je oko 30 listova po plodu. Proređivanje plodova povećava odnos list/plod, tako što se povećava površina lišća dostupna preostalim plodovima.

Ako je broj plodova na stablu premali, obično su oni isuviše krupni i loše skladišne sposobnosti.

Plodovi jabuke mogu biti dobro obojeni jedino ako je snabdevanje ugljenim hidratima optimalno. Hemijsko proređivanje, generalno, dovodi do bolje razvijenosti i intenziteta pokrovne boje.

Osim toga što hemijsko proređivanje dovodi do povećanja prosečne mase plodova, veoma je značajan i uticaj na oblik (izduženost), posebno kod sorti tipa crvenog delišesa.

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka

Na čvrstinu plodova utiče veliki broj činilaca koji mogu da deluju u suprotnim smerovima, kao što su: veličina ploda, broj i veličina ćelija, zapremina međućelijskih prostora, specifična masa ploda, stepen zrelosti, sadržaj pektina i mineralni sastav, tako da se proređivanjemč često dobijaju oprečni rezultati u pogledu čvrstine plodova. Umeren intenzitet proređivanja, obično ne utiče previše na čvrstinu plodova. Proređivanje može da ubrza sazrevanje plodova za 10-14 dana.

Povećanje mase i bolja obojenost plodova obično je praćeno većim sadržajem šećera i kiselina. Prema tome, pored izgleda ploda, proređivanje doprinosi i boljem ukusu. Proređivanjem sadržaj rastvorljive suve materije može da se poveća za 2-3%, a sadržaj kiselina za 10-20%.

Uticaj hemijskog proređivanja na masu i kvalitet plodova prikazan je na primeru sorti breburn i zlatni delišes.

drugi sabor jabuka kvalitet

Svi tretmani hemijskog proređivanja doprineli su povećanju prosečne mase ploda kod sorti breburn i zlatni delišes koje se kretalo do 28,1% kod sorte breburn i 27,6% kod zlatnog delišesa. Jednako efikasna kada je reč o povećanju prosećne mase bila je primena oba preparata. Kod obe sorte došlo je do neznatnog izduživanja plodova u odnosu na kontrolu. Tretirani plodovi sorte breburn bili su veće čvrstine u odnosu na kontrolu, dok je proređivanje kod zlatnog delišesa delovalo na čvrstinu plodova u oba pravca, što je čest slučaj u rezultatima istraživanja i u praksi. Vrednosti skrobnog indeksa ukazuju na malo veću zrelost plodova sorte breburn nakon proređivanja, što nije slučaj kod zlatnog delišesa. Sadržaj šećera i kiselina povećan je kod obe sorte u tretmanima.

Može se zaključiti da je povećanje prosečne mase ploda izvesno nakon hemijskog proređivanja, ali ne i efekat na čvrstinu i brzinu razlaganja skroba u procesu sazrevanja. Zato se savetuje da se u fazi sazrevanja prigodnim metodama redovno prate parametri zrelosti i berba obavi u optimalnom momentu. Može se očekivati bolji kvalitet ploda, jer je sadržaj šećera i kiselina u plodovima povećan. Hemijskim proređivanjem u kombinaciji sa dugom rezidbom postiže se ekstra kvalitet plodova jabuke sorte breburn i prinos od 50 t/ha hektaru u četvrtoj godini .

Preporuke za hemijsko proređivanje plodova sorti jabuke

Svaka godina je različita u pogledu vremenskih prilika u vreme obrazovanja rodnih pupoljaka, cvetanja, oprašivanja i zametanja plodova, kao i početnoj fazi porasta plodova. Osim koncentracije preparata neophodno je pravilno odrediti momenat tretiranja, broj tretmana i količinu vode. Od svih navedenih faktora zavisi da li će primenjeni tretmani hemijskog proređivanja ispuniti planirane ciljeve kada je reč o krupnoći i kvalitetu plodova i visini prinosa, te je definisanje programa proređivanja najbolje prepustiti stručnjacima.

Upotreba bioregulatora za kontrolu opadanja plodova pred berbu

Jedan od najvećih problema u proizvodnji jabuke, u godinama visokih prinosa, jeste opadanje plodova pre dostizanja odgovarajućeg stepena tehnološke zrelosti i predviđenog vremena berbe, što može da dovede do značajnih gubitaka prinosa. Sorta jabuke ajdared je veoma podložna ovoj pojavi. Smatra se da je delovanje endogenog etilena glavni razlog za opadanje plodova. Toplo vreme pred berbu, suša, oštećenja lišća usled napada insekata ili bolesti podstiče opadanje. Danas su proizvođačima za kontrolu opadanja plodova dostupni preparati na bazi alfa-naftil-sirćetne kiseline (NAA) i amino-etoksivinilglicina (AVG).

Našim proizvođačima su za kontrolu opadanja plodova dostupni preparati na bazi alfa-naftil-sirćetne kiseline (NAA). NAA se koristi u koncentracijama između 5 i 20 ppm aktivne materije i treba da se primeni pre nego što plodovi počnu značajno da opadaju. Manja čvrstina plodova i lošija skladišna sposobnost su moguća pojava ako su temperature visoke ili ako berba zakasni nakon tretmana sa NAA, dok se prosečna masa ploda ne menja. NAA počinje da deluje 1-2 dana nakon primene.

Ako je proces već počeo, potrebno je oko 5 dana da se opadanje umanji. NAA je efektivna u trajanju 7-12 dana i poželjno je ponoviti aplikaciju kako bi se i nakon 10 dana pouzdano zaustavilo opadanje.

Ogled sa tretmanima za sprečavanje opadanja plodova sorte jabuke ajdared postavljen je 2011. godine u zasadu u blizini Novog Sada. Zasad je u periodu pune rodnosti, na podlozi MM106 i M9, sa razmakom sadnje 4,0 x 2,0 m.

Pod pretpostavkom da jedan tretman sa NAA nije dovoljan da zaustavi opadanje plodova pred berbu, kao i da Dirager koncentracije 6 ml/l može značajno da promeni kvalitet ploda, ako se tretman ponovi više puta, testirani su tretmani sa nižim koncentracijama NAA u rastvoru.

Pretpostavljeno je da će niže koncentracije NAA primenjene više puta takođe dobro zaustaviti opadanje plodova, bez značajnog narušavanja kvaliteta plodova. Primenjeni su sledeći tretmani:

  • Dirager (NAA) 0,6 ml/1 21 dan p.p.v.b.
  • Dirager 0,6 ml/1 14 dana p.p.v.b.
  • Dirager 0,3 ml/1, prvo prskanje 21 dan p.p.v.b., drugo, ponovljeno prskanje istom koncentracijom preparata 14 dana p.p.v.b.
  • Dirager 0,3 ml/1, prvo prskanje 21 dan p.p.v.b., drugo 14 dana i treće 7 dana p.p.v.b., istom koncentracijom preparata.
  • Dirager 0,15 ml/1, prvo prskanje 21 dan p.p.v.b., drugo 14 dana i treće 7 dana p.p.v.b., istom koncentracijom preparata.

Navedene pretpostavke su u ogledu u potpunosti potvrđene. Najveći udeo opalih plodova (9,8%) bio zabeležen u netretiranoj kontroli, a zatim u tretmanu sa 0,6 ml/1 Dirager-a primenjenom 14 dana pre berbe (9,0%). Manje opalih plodova bilo je u svim ostalim tretmanima, gde je prvo prskanje obavljeno 21 dan pre berbe, što ukazuje na neophodnost pravovremenog početka primene NAA

Dinamika opadanja plodova u zasadu jabuke sorte ajdared. Jasno se vidi da je najmanju efikasnost Dirager imao kada je primenjen 14 dana pre berbe, jer je značajan broj plodova opao još pre njegove primene (2.9.). Najbolji rezultat postignut je kada je NAA primenjena dva puta u koncentraciji 0,3 ml/l Diragera. Trostruka primena Diragera koncentracije 0,15 ml/1 i 0,3 ml/l imale su približno isti efekat na sprečavanje opadanja plodova.

Primena NAA radi sprečavanja opadanja plodova sorte jabuke ajdared imala je za rezultat nešto manju čvrstinu plodova u odnosu na netretiranu kontrolu, niže vrednosti skrobnog indeksa, veći sadržaj rastvorljive suve materije, i približno jednak sadržaj ukupnih kiselina. Najmanji uticaj na čvrstinu ploda imali su tretmani sa najnižom koncentracijom Diragera (0,15 ml/l i 0,3 ml/l), bez obzira na to što su ponovljeni po tri puta, što potvrđuje pretpostavku ogleda. Smatra se da ovi tretmani ne narušavaju značajno kvalitet ploda i skladišnu sposobnost.

nevreme srbija izvoz gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje jabuke u svetu jabuka rano

Da bi NAA bila efikasna u sprečavanju opadanja plodova jabuke, neophodno je njenu primenu početi na vreme, čim prvi zdravi plodovi počnu da opadaju. NAA ima dejstvo u trajanju od dve sedmice, neophodno je nakon tog perioda tretman ponoviti kako bi se opadanje pouzdano zaustavilo do momenta berbe. Preporučuje se primena NAA u 2 ili 3 navrata, sve do berbe, sa koncentracijom 10 ppm aktivne materije, što odgovara 30 ml/hl Diragera. 7-10 dana nakon prvog tretmana, prskanje treba ponoviti, uz poštovanje karence koja za NAA iznosi 7 dana. Po potrebi, u slučaju visokog intenziteta opadanja i da se opadanje ne umanji nakon prvog tretmana, koncentracija preparata može da se poveća do 20 ppm NAA (60 ml/hl Diragera). Primena 10 ppm NAA u dva ili tre navrata nije značajno uticala na promenu kvaliteta plodova, međutim, radi sigurnosti prinosa i kvaliteta, u vremenu sazrevanja treba redovno kontrolisati stanje zrelosti plodova odgovarajućim metodama. Jednaku efikasnost pokazala je primena NAA koncentracije 5 ppm (15 ml/hl Diragera).

Prof. dr Zoran Keserović,

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Iz udžbenika: “Integralna proizvodnja jabuke”  

izvor:agrovizija.rs

Pročitaj i ...

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i isplativost

Proizvodnja sadnog materijala zahteva dosta truda zato pročitajte koje sve uslove treba zadovoljiti kako bi orah postao plodonosna biljka.