Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezidba korena jabučastih i koštičavih voćaka

Rezidba korena jabučastih i koštičavih voćaka

Rezidba korena smanjuje bujnost i povećava rodnost. Rezidba voća je uobičajena mera kojom utičemo na bujnost, rodnost i izgled voćaka. Da li ste razmišljali o mogućnosti rezidbe korena i da na taj način utičemo na bujnost i rodnost voća. Naime, rezidbom korena direktno utičemo na smanjenje korenove mase kod bujnih stabala te uspostavljamo ravnotežu rasta nadzemnog i podzemnog dela voćke.

Utičemo na smanjenje bujnosti voćke, povećavanje rodnosti, a samim time i na povećavanje mase ploda.

Kod provedene rezidbe podzemnog dela (korena), dolazi do slabijeg rasta nadzemnog dela, što konačno može rezultirati većom rodnosti i slabijom bujnosti. Slabija bujnost rezultira manjim brojem listova i slabijom ishranjenošću korena, te dovodi do efekta „malo stablo“, urednija rodnost.

Rezidba korena jabučastih i koštičavih voćaka

Osim navedenog rezidba korena daje nam sledeće rezultate:

  • utiče na smanjivanje alternativne rodnosti, te na diferencijaciju cvetnih pupova – naime, rezidbom korena moguće je poništiti negativan uticaj plodova, na diferencijaciju cvetnih pupova i ostvariti redovniju rodnost;
  • pridonosi stabilnijem i boljem prinosu;
  • omogućava intenzivan rast vlasastog korenja – sorpcija Fe i Zn u samim plodovima jabuke nije u direktnoj vezi samo sa dužinom korena, nego i sa volumenom vlasastog korenja;
  • omogućava lakše usvajanje mineralnih hraniva (N, P, K, Ca, Cu, Mn, Zn, Mg), koji su neophodni za rast i razvoj biljke (ploda).

Nadalje, rezidbom korena povećava se aktivnost citokinina, koji pospešuje transport kalcijuma, pa se time poništava negativan učinak giberelina (ometa translokaciju kalcijuma u plodu).

Način i vreme rezidbe korena

Koren voćaka možemo rezati sa jedne ili sa obe strane voćke na udaljenosti od 20 – 50 cm. Ako izvodimo rezidbu samo jedne strane tada režemo na manjoj udaljenosti, a ako je sprovodimo sa obe strane tada režemo na većoj udaljenosti od debla voćke.

Vremenski rezidbu korena možemo sprovoditi tokom cele godine. Međutim najveći uticaj na smanjenje bujnosti postiže se rezom u proleće pre početka otvaranja pupova. Ako rezidbu korena provodimo pre otvaranja pupova smanjuje se veličina ploda što može imati prednost kod sorata velikog ploda i izrazite bujnosti.

Zavisno od toga šta želimo postići određujemo i vreme rezidbe korena.

Učinak rezidbe korena zavisi od:

  • bujnosti voćke,
  • alternacije,
  • tipu tla i odnosima u tlu,
  • godišnjem rasporedu padavina odnosno mogućnosti navodnjavanja.

Mašina za rezidbu korena

Za obavljanje rezidbe korena koristi se oštri nož pričvršćen na radni organ traktora. Nož može biti ravan ili zakrivljen.

Rezidbu korena, kao i nadzemnog dela, treba provoditi stručno i u pravo vreme, jer se pokazala uspešnom za smanjenje vegetativnog rasta, ali je zabeležen i negativan učinak na masu ploda i sam prirod. Naime, rezidba korena ne daje jednake rezultate u svim godinama. U principu rezidbu korena dobro je sprovesti u godinama niže rodnosti.

Loše sprovedena rezidba korena (sprovedena u pogrešno vreme ili prejako) može imati za posledicu prejako smanjenje volumena korena, a time i prejako smanjen rast, velik udeo manjih plodova, a može prouzrokovati i jaku mrežavost plodova. U sušnim godinama moguć je i stres od suše.

U svakom slučaju potrebna je konsultacija stručnjaka i oprez da ne bi došlo do neželjenih posledica.

Ana Batar, dipl. ing. agr.

Zvonimir Vuko mr.sc.

izvor: zdravasrbija

Pročitaj i ...

voćarstvo jabuka smotavac sajam opreme vino od jabuka

Jabukin smotavac napada – ponovite tretman i sačuvajte rod

Ponovite tretman jer druga generacija jabukinog smotavca počinje svoj pir.