Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezidba kupine, četiri izdanka po žbunu

Rezidba kupine, četiri izdanka po žbunu

Rezidba kupine je obavezna pomotehnička mera kojom se uspostavlja ravnoteža između rasta i rodnosti i obezbeđuje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Posle rezidbe obavzna je zaštita izdanaka i “zatcaranje” nanetih rana tokom rezidbe.

Rezidba se sastoji u odabiru najboljih izdanaka koji su zdravi, dobro sazreli, dovoljne dužine i sa većim brojem bočnih grana.

kupina rentabilnost kupina napadRezidba kupine

Broj izdanaka koje ćemo ostaviti po žbunu zavisi od rastojanja sadnje i od sorte kupine. Ne bi trebalo ostavljati više od četiri izdanka po žbunu ako su žbunovi na rastojanju od 1.5 metar.

Od prisutnih izdanaka odaberu se 3 do 4 najbolja, ujednačena, zdrava i bez oštećenja na bočnim granama. Izdanak se uspravi i preseče na visinu 20 do 30 cm iznad gornje žice, pa se tako postupa i sa ostalim izdancima pri čemu se formira špalir na visini od 2 do 2,2 metra. Bočne grane se skraćuju na tri pupoljka i eventualno prorede ako ih je puno. Na svakih 10 cm dužine se naizmenično ostavlja po jedna bočna grana. Ostali izdanci se uklanjaju do osnove. Previše gust sklop dovodi do slabije provetrenosti i osunčanosti zasada, teže je izvoditi zaštitu i jače je izražena trulež plodova.

Rezidbu kupine trebalo bi izvoditi kad prođe opasnost od zimskih mrazeva, odnosno, u proleće sa kretanjem vegetacije kad se na biljci može videti da li je bilo oštećenja na izdancima od niskih temperatura. Ukoliko je bilo oštećenja od niskih temperatura, može se ostaviti veći broj izdanaka ili ostaviti duže bočne grane.

Vezivanje kupine se obavlja posle rezidbe. Ostavljeni izdanci se rasporede po špaliru u vidu lepeze i vežu se za svaku žicu, odnosno, na dva ili tri mesta u zavisnosti da li špalir ima dva ili tri reda žice. Paziti da da se izdanak suviše ne steže niti da veza bude labava pa da izdanak klizi po žici.

Tanja Živković, PSSS Niš

PREPORUKE PIS SRBIJA ZA ZAŠTITU

U toku je rezidba i vezivanje izdanaka u zasadima kupina. Suve i zaražene izdanke treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti.

Nakon orezivanja, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti iznanaka kupine (Didymella applanata), purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum) i rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis), preporuka je da se sprovede tretman preparatom na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid), u koncentraciji 0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, kao dodatak bakarnom preparatu, preporučuje se primena i preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1-2%.Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, na temperaturi  vazduha iznad 5°C uz veću količinu tečnosti.

Nedavno je položen kamen temeljac za fabriku prerade maline u Arilju. Da li je to put i za uzgajivače kupina? Preradom plodova se može ostvariti veći prihod i otkupljivače naterati da razmisle da li proizvođači i oni igraju u istom timu i da otkupne cene budu isplative za sve.

Pročitaj i ...

Hlor dioksid protiv botritisa i fuzariuma

Zaštita koja Vam daje sigurnost u gajenju povrća, voća, žitarica...hlor dioksid je Vaš izbor.