Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezidba voćaka i formiranje krošnje

Rezidba voćaka i formiranje krošnje

formiranje vi[njaRezidba voćaka i formiranje krošnje je jedna od najznačajnijih agrotehničkih radnji, a cilj toga je pravilno obrazovanje krune voćaka, brži rod i zadovoljavajuća rodnost i visok kvaliteta plodova. Pravilnu formu krošnje postižemo savijanjem grana i postupkom letnje zelene rezidbe, koja se provodi u toku vegetacije. Povijanje i usmeravanje jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana je izuzetno značajna mera u formiranju uzgojnog oblika, a sprovodi se od godine sadnje do formiranja željenog uzgojnog oblika krošnje i to prvih nekoliko godina i kasnije kad pomlađujemo stariju voćku.

Savijanje grana sa specijalnim savijačima grana ima za cilj da se uveća ugao kod svih jednogodišnjih izdanaka koji u svom razvoju imaju oštar ugao u odnosu na osnovu stabla. Ova mera savijanje grana, provodila se do sada raznim pomagalima, kao vezanje kanapom, koji može, da se uraste u granu i na tom mestu grana pukne, neki obese na grane tegove koje naprave od betona i žice, takav teg se lako može kod jakog vetra pomaknut prema kraju grane i zbog svoje težine takvu granu i otkinuti od stabla. Takav teg može pasti u travu i kad kosimo ili malčiramo možemo oštetiti kosilicu.

Svi dosadašnji načini savijanja grana su bili komplikovani, uzeli su podosta vremena, sada se to može uraditi dvadeset puta brže i efikasnije sa specijalnim savijačima grana. Ugao grananja treba uvećati do položaja 65-75° u odnosu na stablo voćke. Ovakav način razvođenja jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana ima za cilj bolje i brže formiranje cvetnih pupoljaka i smanjenje lomljenja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti.

Rezidba voćaka i formiranje krošnje

Voćke na kojima se ove mere ne provede, u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti, imaju čestu pojavu oštećivanja grana pod teretom roda, vetrova i velikih oluja. Kada se ova mera savijanja grana propusti u prvoj, eventualno drugoj godini, sa velikim naporom se može korigovati kasnije, jer grane postaju bujnije, lomljivije, teže se savijaju i već tada se lome. Ovu meru savijanja grana sa specijalnim savijačima grana treba provoditi kod svih vrsta voćki kod pojedinih stabala u voćnjaku isto tako u zasadima šljiva, jabuka, kruška, trešanja patuljastog, srednjeg i visokog rasta višnje, marelice, breskve, kaki jabuke i drugih vrsta, gde se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama. Posebno se mora savijanje grana primieniti u sistemu guste sadnje, koja danas kod mnogih voćara zauzima sve veće površine. Ova mera savijanja grana se može korisno primenjivati i u zasadima vo?ara amatera, jer je dosta brza i jednostavna i voćnu sadnicu nateramo u brzi rod.

Tehnika postavljanja

Posle sadnje voćki i prikraćivanja vrhova i spoljnih grančica, može se odmah početi sa savijanjem jednogodišnjih grančica. Savijač grana zapnemo za stablo ili granama i uhvatimo grančicu, savijač grančicu drži u željenom položaju savijanja negde tri nedelje i grana ostane u pognutom položaju; posle možemo savijač grana premestiti na drugu granu i postupak ponovimo. Specijalni savijači grana mogu ostat na granama tako dugo, dok ne izraste iz stabla nova grana i tada premestimo savijač na tu granu i istu savijemo. Postupak radnje savijanje pojedine grane traje tri do pet sekundi i puno je brže od svih poznatih načina savijanja grana, savijač grana ima četiri pozicije i jakosti savijanja grana i upotrebljava se od početka aprila do kraja avgusta. Početkom devetog meseca kada su savijači grana svoju funkciju odradili, iste pokupimo i upotrebimo sledeće godine več u proleće. Proizveden je od takvog materijala da je dugotrajan, izdržljiv na suncu i zimi i upotrebljiv dugi niz godina.

Vladan Trandafilović, dipl.ing.

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i isplativost

Proizvodnja sadnog materijala zahteva dosta truda zato pročitajte koje sve uslove treba zadovoljiti kako bi orah postao plodonosna biljka.