Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Sadnja maline u novembru daje rezultate

Sadnja maline u novembru daje rezultate

Ako niste odustali od gajenja maline, sadnja maline u novembru je pravo vreme. Tako se sadnica dobro ukoreni i na proleće buja. Tako će imati sve uslove za rast i razvoj do prvih plodova koje ćete ubrati na leto.

Savetuje vas Mr Nebojša Mladenović Dipl. ing. poljoprivrede – smer voćarstvo i vinogradarstvo. Vađenje i priprema izdanaka maline za sadnju – zreli izdanci maline vade se pažljivo iz umereno vlažnog zemljišta u matičnjaku obično u toku novembra. Dobri izdanci maline za sadnju moraju da pripadaju odabranoj sorti, da budu sigurno zdravi i da su normalno razvijeni:

  • dugi oko 50 cm, sa više očuvanih pupoljaka,
  • umerene bujnosti (7-9 mm) sa najmanje 5 do 6 jačih žila dugih 12 do 15 cm koje su obrasle sa dosta sitnih žila.

Pri vađenju izdanaka maline treba strogo voditi računa da se što bolje očuvaju žile u matičnjaku, jer od toga u velikoj meri zavisi broj i kvalitet proizvedenih sadnica u sledećoj godini. Povađene izdanke maline treba odmah posaditi, a ako to nije moguće valja ih čuvati u trapovima ili hladnjačama na oko 0°C da bi se zaštitili od isušivanja ili izmrzavanja. Žile zrelih izdanaka maline koje su duže provele u transportu treba odmah po prispeću potopiti u vodu i kad se one osveže, izdanke iskoristiti za sadnju. Žile sadnica maline se neposredno pre sadnje malo skrate oštrim voćarskim makazama i kratko vreme potope u kašastu smešu jednakih delova sveže govede balege, zemlje i vode

Vreme sadnje maline

Malina se sadi zrelim izdancima u toku zimskog mirovanja (od novembra do aprila), a popuna zasada može da se obavi zelenim izdancima u drugoj polovini maja ili u junu mesecu i to po oblačnom vremenu. Čim sa sadnica maline otpadne lišće u jesen može se obaviti sadnja. Jesenja sadnja daje najbolje rezultate, jer posađene sadnice obično ne oskudevaju u vlazi, a koren se razvija u toku toplih zimskih dana. Kasna prolećna sadnja maline je najlošija, pošto se sadnice dugim stajanjem u trapu delimično isuše, a krupni pupoljci na korenovima lako lome, pa iz njih ne mogu da se obrazuju mladi izdanci. Sadnja maline u toku toplih zimskih dana je po pravilu uspešnija od sadnje u proleće.

Sadnja maline u novembru daje rezultate

Način sadnje maline

maline malina zaštita

Maline treba saditi u plodno dobro pripremljeno (sitno i poravnato) i umereno vlažno zemljište, po oblačnom i tihom vremenu. Izdanke maline pripremljene za sadnju treba rasporedjivati na parceli neposredno pre sadnje, jer se stajanjem na otvorenom žile brzo isušuju. Maline se sade u brazde ili jame duboke 20 do 25 cm pored mesta obeleženih masnom bojom na zategnutoj žici. Polomljene i oštećene žile na sadnicama se odstranjuju rezidbom pre sadnje, a zatim koren potapa u kašastu smešu sveže govedje balege, zemlje i vode. Izdanke maline treba posaditi 2 do 3 cm dublje nego što su bili u matičnjaku.

Redovi sa posadjenim malinama treba da budu pravi, paralelni i dovoljno udaljeni jedan od drugog da bi mehanizovana obrada u malinjaku mogla normalno da se obavlja. Pri sadnji se žile maline pokriju sitnom i umereno vlažnom zemljom, pažljivo nagazi zemlja oko posadjene sadnice, odozgo baci manja količina dobro pregorelog stajskog dubriva, pa tanak sloj sitne zemlje i posadjeni izdanak zalije. Radnik u toku sedmočasovnog radnog dana može da posadi 400 do 500 izdanaka maline. Duž redova treba posle završene sadnje rasturiti manju količinu kompleksog mineralnog dubriva (NPK 8 : 16 : 24), vodeći pri tome računa da djubrivo ne dodje u neposredan dodir sa korenom maline.

Zemljište oko posadjenih izdanaka treba plitko obraditi (prašenje). Pripremi i sadnji izdanaka maline treba posvetiti punu pažnju da bi prijem sadnica bio što bolji. Prijem sadnica maline dobar je po pravilu ako je prole?e kišovito, a zalivanje je neophodno ako tada vlada suša.

Pročitaj i ...

maline polana

Maline Polana i Polka , miljenice naših voćara

Ove sezone cena malina je bila visoka, obezbedila i profit uzgajivačima. Očekuje se da Polka i Polana opet ponove dobar rod.