Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Siva trulež jagodičastog voća je opasan protivnik

Siva trulež jagodičastog voća je opasan protivnik

jagode

Siva trulež jagodičastog voća. Smena kiše i sunčanih perioda tokom dana daju idealne uslove za razvoj ove bolesti. Botrytis cinerea je polifagna gljiva, veoma raširena. Ovaj patogen prouzrokovač je sive truleži. Naziv Botrytis cinerea potiče od starogrčke reči botris što znači grozd zbog rasporeda njenih konidija na konidioforama.

Prouzrokovač sive truleži – Botrytis cinerea izaziva značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Najznačajnije štete nastaju na vinovoj lozi, jagodastom voću (jagoda, malina, kupina), povrću (kupus, zelena salata, brokoli, pasulj) i cveću.

U većini slučajeva patogen je najdestruktivniji na sazrelim biljnim delovima ili na tkivu koje stari, mada se infekcija uglavnom ostvaruje u ranijim fazama. Tokom vegetacije ovaj patogen – siva trulež – može uzrokovati velike gubitke kako na biljkama u polju tako i u staklenicima izazivajući širok spektar različitih simptoma na delovima biljaka; uglavnom na cvetovima i plodovima. Simptomi se ispoljavaju od sitnih nekroza, vlažne truleži, do destrukcije tkiva i propadanja.

Na području Kolubarskog okruga ovaj patogen se najviše javlja na malini irezidba kupine kupina investicija kupina pravilno kupini koje se gaje na površini od malina; – 1450 ha i kupina –oko 1.000 ha. U zasadima maline i kupine patogen siva trulež je prisutan svake godine u različitom intenzitetu, u zavisnosti od uslova za ostvarivanje infekcije. Na malini i kupini patogen izaziva trulež plodova u toku vegetacije, transporta i skladištenja. Zatvoreni cvetovi su uglavnom otporni na zarazu, a otvoreni u zavisnosti od vremenskih uslova propadaju ili zaraza ostaje latentna do sazrevanja plodova. Prvi simptomi na plodovima se uočavaju na pojedinim koštunicama u neposrednoj blizini cvetne lože, a zatim trulež zahvata ceo plod na kome sporuliše. Kao rezultat prisustva i napada patogena dolazi do paleži, sušenja cveta i propadanja plodova.

Siva trulež jagodičastog voća opasan protivnik

Gljiva se održava u biljnim ostacima na zemljištu ili na izumrlim biljnim delovima. Na njima u povoljnim uslovima patogen sporuliše i spore se raznose vetrom. U periodu cvetanja, spore dospevaju na starije delove cveta, čašične i krunična listiće, a sa njih micelija prelazi na plod. Ako nakon cvetanja maline u vreme formiranja i sazrevanja plodova nastupi period kišovitog i prohladnog vremena gubici su posebno veliki.

malina sušenje malinina vaš biljne vaši
Fungicidi su na redu – siva trulež plodova je u voćnjaku.

Bolest se suzbija preventivnim tretmanima primenom odgovarajućih  fungicida (botriticida) tokom fenofaze cvetanja pa do odgovarajućeg vremena pred berbu. Primena fungicida je veoma bitna naročito ako dođe do oštećenja od grada ili od insekata jer u tom slučaju plodovi su još osetljivi na napad ovog patogena. Prilikom izvođenja tretmana u zasadu maline i kupine treba voditi računa o izboru fungicida i karenci izabranog preparata.

Pročitajte i: Jagode transport – brzina određuje zaradu

Obzirom da se sa tretmanima kreće od cvetanja pa do perioda pred berbu mogu se koristiti različiti preparati u zavisnosti od vremena primene. Ako se radi tretman u cvetanju preparat može biti sa nešto dužom karencom i do 14 dana a ako tretman treba da se uradi neposredno pred berbu birati preparate sa kraćom karencom od 7 dana ili kraće (3 dana).

Od preparata se mogu koristiti fungicidi na bazi iprodiona, pirimetanil, boskalida, fenheksamida, mešavina ciprodinila + fludioksonil, mešavina piraklostrobina i boskalida… Zbog različitog mehanizma delovanja potrebno je rotirati preparate kako gljiva ne bi razvila rezistentnost.

Dipl.ing Vesna Janković

Preporuka PIS Srbija

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama pogodovale su razvoju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Za ovu nedelju je takođe najavljeno nestabilno vreme sa padavinama.

Zbog povoljnosti uslova za razvoj patogena i osetljive faze razvoja maline, preporuka je primena fungicida:

Signum ili Bosco gold (boskalid + piraklostrobin) 1,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Quadris, Promesa, Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075 % +Switch 62,5 WG, Atlas, Sven (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %.  (karenca 10 dana).

Pročitaj i ...

visokožbunasta borovnica biologija kalkulacija berba borovnica rezidba borovnice

Borovnica – biologija rasta i uslovi okruženja

Biologija rasta određuje uspeh u gajenju a da bi se obezbedila nega sadnica borovnice potrebno je poznavati kako ona raste i reaguje na uslove okruženja.