Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljiva plamenjača može da “ogoli” voćnjake

Šljiva plamenjača može da “ogoli” voćnjake

Šljiva plamenjača je u voćnjacima, i zato je vreme za zaštitu. Gljiva Polystigma rubrum izaziva plamenjaču šljive i može dovesti do defolijacije i slabljenja vitalnosti voćaka. Mladari teško zdrvenjavaju pa su podložni izmrzavanju tokom zime. Obrazovanje cvetnih pupoljaka je slabije što utiče na prinos u narednoj godini. Plodovi su sitni, lošeg ukusa, često opadaju. Posebno je osetljiva Požegača.

Patogen se održava se u zaraženom i opalom lišću gde formira peritecije sa askusima i askosporama koje i ostvaruju primarnu infekciju mladog lišća u proleće. Ovo je saprofitna faza u razvoju ovog patogena. Parazitna faza je za vreme vegetacije i tada se obrazuju piknidi sa piknosporama, ali piknospore ne mogu da ostvare infekciju, pa sekundarnih infekcija nema. Kritičan period za ostvarivanje infekcije nastaje sa početkom listanja pa dve do tri nedelje od precvetavanja. Povoljni uslovi su temperatura preko 10ºC, uz vlaženje lista najmanje jedan sat.

Šljiva plamenjača može da “ogoli” voćnjake

Simtomi se javljaju samo na listovima. Pege koje se formiraju, eliptične su ili okrugle, različite veličine. Međusobno se spajaju, pa nekada bude zahvaćena gotovo cela površina lista. Boja pega se menja od žućkaste u početku, preko narandžaste do crvene na kraju. One su sa lica lista malo ispupčene, a udubljene na naličju lista. Jače obolelo lišće može prevremeno opasti u avgustu ili početkom septembra.

Hemijski tretman se obavlja po precvetavanju. Naredni tretman se obavlja za 7 – 14 dana. Koriste se preparati na bazi ditokarbamata. Skupljanjem i uništavanjem opalog lišća smanjuje se infektivni potencijal patogena.

Bojana Karapandžić, dipl. ing. polj.

PSSS Leskovac

Za hemijski tretman možete primeniti Mankosav 75WG

Preporuka PIS – U zasadima šljive koji se nalaze u fazi precvetavanja, u cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od fungicida:

  • Dithane M 45, Mankogal 80 ili Mankogal ekstra (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%.

 

Pročitaj i ...

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna đubrenje zasada malina razmnožavanje malina sadnja maline obole grinje maline

Grinje maline – eriofidna grinja je napala listove

Grinje maline su prisutne, upotrebite insekticide za zaštitu mladih listova maline.