Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac ima dve – tri generacije godišnje

Šljivin smotavac ima dve – tri generacije godišnje

sliva

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve do tri generacije godišnje.

Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon čega će se kratko vreme kretati po površini ploda, a zatim će se ubušiti u plod. Tretiranje protiv ove štetočine treba obaviti nakon piljenja gusenica, a pre njihovog ubušivanja u plod.

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

Opadanje plodova napadnutih larvama prve generacije se događa istovremeno sa „junskim prečišćavanjem“ plodova koje predstavlja normalnu fiziološku pojavu, pa otuda i napad ove štetočine može da prođe neopaženo.

PSSS Kraljevo Jelena Grbić, dipl.ing.zaštite bilja

PIS Srbija– preporuka

U našem regionu u toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja ispiljenih larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:   – Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana, MBT je 3) 

Prema najavi, od utorka pa do nedelje, moguće su nestabilne vremenske prilike praćene olujom i padavinama, pa se proizvođačima preporučuje praćenje vremenske prognoze i da pre padavina u zasadima koji su u ranoj fazi obojavanja plodova ,a u cilju zaštite od prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:   

– Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05%, (karenca 14 dana, MBT je 2) ili 

– Diverto (a.m.ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha (karenca 7 dana, MBT je 2). Prilikom izbora preparata obavezno treba voditi računa o KARENCI! Kod zasada gde je berba u toku ili se očekuje narednih dana NIKAKO NE treba sprovoditi hemijske mere zaštite!

Najavljene padavine za naredni period mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla), pa se u cilju zaštite lisne mase, pre najavljenih padavina, preporučuje primena fungicida na bazi a.m.mankozeb, Mankogal 80, Dithane M 45, u koncentraciji 0,2-025%.

Pročitaj i ...

solarni paneli solarni povrtari novosti u poljoprivredi

Solarne sušare – besplatna energija za povrće i voće

Solarna energija može da osuši proizvode iz Vaše bašte ili voćnjaka - efikasnost je od 70 - 100 procenata.