Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac ugrožava plodove

Šljivin smotavac ugrožava plodove

Šljivin smotavac ugrožava plodove šljive pred berbu ranih sorti. Primenite sredstva zaštite , uz oprez poštovanja karence preparata. Trulež plodova je takođe prisutna i primenite Fluks i Signum.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Zaštita plodova šljive od šljivinog smotavca i prouzrokovača truleži!

Na području delovanja PIS regionalnog centra Novi Pazar zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi plodova oko 80% krajnje veličine do skoro završenog obojanja (BBCH 78-85).

U našem regionu u toku intenzivno poleganje jaja i piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporuka je primena insekticida:

                 Grom (lambda-cihalotrin) 0,03 % (MBT 2) ili

                 Afirm opti (amemamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha. 

Šljivin smotavac ugrožava plodove šljive pred berbu

Nestabilno vreme sa padavinama, u fazama sazrevanja plodova, nosi rizik od infekcije prouzrokovačima truleži plodova ( Monilinia spp. ) U zasadima koji su u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se fungicidni treman nekim od registrovanih preparata:

Fluks (amfludioksonil) 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

Signum (amboskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3).

Pročitaj i ...

Ožegotine na plodovima smanjuju prihode

Ožegotine na plodovima prouzrokovanje ekstremno visokim temperaturama utiču na pojavu ožegotina na plodovima. Isto tako i zelena rezidba .