Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

rovašenje sadnica
Šljivin smotavac

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga i eventualno TREĆA generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije. Sada je na delu piljenje TREĆE generacije – prema PIS SRBIJA.

Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, MAJU i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja, gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica.

Šljivin smotavac počinje da leti u aprilu

Nakon završenog razvoja, gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Let leptira druge generacije počinje sredinom jula. Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

Hemijske mere borbe se izvode u vreme piljenja gusenica, a pošto je let leptira dosta razvučen, moraju se obaviti dva tretiranja. Upotrebljavaju se neki od sledećih preparata: TONUS, MOSPILAN, AFINEX, TALSTAR, FOBOS, KONZUL, NURELLE-D, CIPKORD, SISTEMIN, PERFEKTHION, DIMETOGAL i drugi.

Milena Ćirić, dipl.ing.

Preporuka PIS VOJVODINA

U toku je intenzivno piljenje larvi DRUGE generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), različitih embrionalnih faza razvoja. U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. Visoke temperature koje se najavljuju narednih dana, ubrzaće piljenje larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida

 Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02% ili

Affirm Opti (a.m.emamektin benzoate) u količini 2,5kg /ha.

Zbog izuzetno visokih temperatura, tretmane treba sprovoditi uveče ili rano ujutru.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o KARENCI primenjenih preparata!

Pročitaj i ...

srpska malina skupa voćne mušice sadnja malina azijska voćna

Jun mesec i radovi u voćnjaku sve do obavljene berbe

Kvalitet plodova se stvara u zasadu, ali nepravilna berba može da nanese nepopravljive štete.