Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

rovašenje sadnica
Šljivin smotavac

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga i eventualno TREĆA generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije. Sada je na delu piljenje TREĆE generacije – prema PIS SRBIJA.

Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, MAJU i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja, gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica.

Šljivin smotavac počinje da leti u aprilu

Nakon završenog razvoja, gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Let leptira druge generacije počinje sredinom jula. Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

Hemijske mere borbe se izvode u vreme piljenja gusenica, a pošto je let leptira dosta razvučen, moraju se obaviti dva tretiranja. Upotrebljavaju se neki od sledećih preparata: TONUS, MOSPILAN, AFINEX, TALSTAR, FOBOS, KONZUL, NURELLE-D, CIPKORD, SISTEMIN, PERFEKTHION, DIMETOGAL i drugi.

Milena Ćirić, dipl.ing.

Preporuka PIS VOJVODINA

U toku je intenzivno piljenje larvi TREĆE generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), različitih embrionalnih faza razvoja. U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. Visoke temperature koje se najavljuju narednih dana, ubrzaće piljenje larvi.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida

U cilju zaštite plodova od navedenog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pre najavljenih padavina primena nekog od fungicida:

·       Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5-0,75 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

·       Flux (a.m.fludioksonil) u količini 1l/ha (MBT 2, karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o KARENCI primenjenih preparata i o MBT (maksimalan broj tretmana tokom jedne vegetacije)!  Hemijske mere se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku ili se planira uskoro!

Zbog izuzetno visokih temperatura, tretmane treba sprovoditi uveče ili rano ujutru.

Pročitaj i ...

solarni paneli solarni povrtari novosti u poljoprivredi

Solarne sušare – besplatna energija za povrće i voće

Solarna energija može da osuši proizvode iz Vaše bašte ili voćnjaka - efikasnost je od 70 - 100 procenata.