Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

Šljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji. Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ispod čašičnih listića i ta mesta gde su jaja položena mogu se uočiti po blagom ispupčenju koja posle 3-5 dana postanu tamna. Ispiljena larva hrani se tkivom ploda i semenkom. Ako dođe do oštećenja većeg broja plodova, tada se javlja prevremeno opadanje i na takvim plodovima se vide ulazni i izlazni otvori larvi. Jedna larva u toku svog razvoja može da uništi u proseku tri do sedam plodova.

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

U našoj zemlji štete od šljivinih osa su vrlo značajne. U zasadima gde se ne vrši suzbijanje ove štetočine, oštećenost plodova se kreće i do 90 %. Suzbijanje se izvodi u vreme precvetavanja šljive, da bi se sprečilo polaganje jaja, vodeći računa o korisnim insektima i zato bi tretman trebalo obaviti kasno posle podne, kad je smanjena aktivnost oprašivača. Registrovani insekticidi protiv šljivinih osa su :

  1. Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin), 0,03-0,05%
  2. Perfekthion (a.m.dimetoat), 0,075-0,1% i
  3. Etiol tečni (a.m.malation), 0,15-0,25%.

Od gljivičnih oboljenja u ovom periodu dolazi do infekcije od plamenjače (Polystigma rubrum), naročito u kišovitom periodu i kod starijih zasada i zato je poželjno insekticidima dodati neki preventivni fungicid uz napomenu da se obrati pažnja da li je moguće mešanje odrećenih preparata za tu namenu.

Kako se boriti protiv plamenjače možete videti OVDE

Zvezdana Jovanović PSSS Požarevac

PREPORUKA PIS SRBIJA

U zasadima šljiva, na lepljivim klopkama se još uvek beleže ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). U zasadima u kojima nisu sprovedene hemijske mere zaštite od navedenih štetočina, preporučuje primena nekog od insekticida na bazi a.m. deltametrin: 

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

Pročitaj i ...

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna đubrenje zasada malina razmnožavanje malina sadnja maline obole grinje maline

Grinje maline – eriofidna grinja je napala listove

Grinje maline su prisutne, upotrebite insekticide za zaštitu mladih listova maline.