Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Sneg u voćnjaku, čuvajte se zečeva, srna…

Sneg u voćnjaku, čuvajte se zečeva, srna…

Sneg u voćnjaku se zabelio. Svake godine u zimskom periodu, a posebno kada su jače zime, zbog dubokog snega i nedostatka druge hrane, mlade voćke u voćnjaku, zatim sadnice voćaka i šumskog drveća u rasadnicima izložene su napadu zečeva, srna i ostale divljači. Zečevi najčešće glodju koru mladih voćaka i drugog drveća, već rano u jesen, nakon opadanja lišća, a naročito nakon što padne sneg i nestane druge hrane. Visoka divljač, srne i jeleni grizu mlade grančice i hrane se njima.

Sneg u voćnjaku, čuvajte se zečeva, srna..

Mlade voćke i sadnice voćaka i šumskog drveća mogu se zaštititi od napada divljači:

  1. mehaničkim putem – postavljanjem ograde od žičanog pletiva (ova mera je dosta skupa pa se retko gde primenjuje) ili omotavanjem pojedinih stabala (slamom, kukuruzovinom, plastičnom folijom, natron papirom i drugim otpadnim materijalom za uvijanje) i
  2. hemijskim sredstvima, koja odbijaju divljač. Zaštita hemijskim sredstvima vrši se prskanjem ili premazivanjem mladih voćaka i šumskog drveća.
  3. premazivanjem stabala ili prskanje odredjenim hemijskih sredstvima ima zadatak da deluje repelentno – odbijajuće. Danas se koriste materije na bazi karbolineuma u koncentraciji 10 % i na bazi sumpora, kao sumporno maslo i sumporno uljna emulzija.
pre sadnje sadnja voćnjaka ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad đubrenje mladih zasada mladi voćnjaci sertifikacija sadnog

Sumporno maslo predstavlja smešu 900 grama lanenog ulja i 100 grama sumpornog cveta. Krečno uljna emulzija se sastoji iz 2 dela kreča u prahu i 1 dela lanenog ulja.

U nekim zemljama preporučuje se primena katrana, kreozita, asfaltna emulzija, karbonat bakra i dr.

Sneg u voćnjaku

Uspešnu zaštitu mladih voćaka i šumskog drveća pruža preparat, repelent CUNITEX, koji odbija divljač, a ne ubija je. Ovaj preparat se koristi u količini 300 – 400 gr na 1 litar vode i služi za premazivanje stabala sadnica i mladih voćaka.

Vreme primene preparata je u jesen, nakon opadanja lišća, a svakako pre no što padne prvi sneg. Premazivanje stabala treba vršiti po lepom i suvom vremenu, kako bi se sredstvo na biljci osušilo i ostalo u dovoljnoj količini. Nakon premazivanja stabala poželjno da ne padne kiša oko 5 sati. Aktivna materija preparata (TIRAM) spada u grupu nesistemičnih (ne prodire kroz biljku), kontaktnih materija (deluje samo gde se nanese na biljku), tako da, ukoliko padne jaka kiša ili premazivanje nije kvalitetno obavljeno iz bilo kog razloga, potrebno je ponovo premazati mlade voćke.


Kiša ne može rastvoriti preparat, jer se isti ne rastvara u vodi, ali ga kiša može sprati sa voćke. Ako se izvrši premazivanje debla preparatom i padne jaka kiša treba ponoviti tretiranje, a ako kiše nema onda tek nakon 3 nedelje treba ponoviti premazivanje voćaka. Obično se mlade voćke zaštićuju do jedan metar visine, ali u područjima gde padaju duboki snegovi, premazivanje može biti i više od 1 metra visine, u tom slučaju treba premazati i najniže grane. U uputstvu proizvodjača nije istaknuto dejstvo ovog preparata pri visokim i niskim temperaturama, i koje su to temperature, ali s obzirom na to da se primenjuje tokom jesenjih i zimskih meseci on i pri niskim temperaturama ispoljava efikasnost.

Mr Gordana Jovanović

Pročitaj i ...

mušmula

Mušmula – zaboravljeno voće naših predaka

Mušmula je zaboravljeno zdravo voće naših predaka. Može se uzgajati bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja i otporna je na niske temperature.