Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Uspešna zaštita jabuke u proleće – DELTA AGRAR

Uspešna zaštita jabuke u proleće – DELTA AGRAR

Zaštita jabuke
 Zaštita jabuke DELTA AGRAR

Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u voćnjaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da će rezultati na jesen biti odlični.

Uspešna zaštita jabuke u cilju suzbijanja prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke – Venturia inaequalis

Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat je prvi korak zaštite protiv ove bolesti, jer ovim tretmanom smanjujemo početni potencijal pegavosti uzrokovača bolesti.

Odmah nakon rano prolećnog tretmana Cuproxatom i kretanja vegetacije, već od otvaranja prvih lisnih pupoljaka treba nastaviti sa zaštitom protiv ove bolesti primenom fungicida Chorus 50 WG. Chorus 50 WG je jedan od najboljih fungicida za zaštitu jabuke u ovom periodu, zbog odličnog sistemičnog delovanja, brzog usvajanja, preventivnog i kurativnog delovanja do 48 h i dobrog delovanja na niskim temperaturama koje su karakteristične za prvi deo vegetacije. Chorus se primenjuje u koncentraciji primene od 0.03-0.05 % odnosno 300-500 g/ha.

zaštita jabuke Gatro

Još jedno od boljih rešenja za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke je i fungicid Gatro na bazi fluazinama. Gatro je fungicid koji ima odlično kontaktno i preventivno delovanje. Otporan je na spiranje kišom. Primenjuje se u količini primene od 0.6-1 l/ha posle cvetanja u blok tretmanima od 7 dana. Pored delovanja na čađavu krastavost, Gatro ima odlično delovanje i na prouzrokovača crne pegavosti Alternaria spp. koja može biti problem u nekim voćnim zasadima, a prve simptome možemo uočiti tek mesec dana nakon precvetavanja. Alternaria spp. je bolest kojoj pogoduje toplo i vlažno vreme, kao i česti pljuskovi, i tek poslednjih godina se malo više posvećuje pažnja zaštiti od ove bolesti.

Dobro poznat fungicid Ventor na bazi aktivne materije difenokonazol treba primeniti od fenofaze roze pupoljka do plodova veličine 10 mm. Ventor ima sistemično delovanje. Preporuka je da se radi u kombinaciji sa kontaktnim fungicidima, zbog pojave rezistentnosti.

Još jedno moćno sredstvo za suzbijanje čađave krastavosti je i fungicid Faban. Faban čine dobro poznate aktivne materije: pirimetanil i ditianon, ali proizveden po vrlo savremenoj tzv. Co crystal tehnologiji, koja mu omogućava niz prednosti:

  • produženo delovanja zbog Co Crystala, pa se i ditianon teže spira, iako je ditianon poznat kao jedan od kontaktnih fungicida koji se najteže spira sa površine lista
  • dobro delovanje i na višim temperaturama, zbog pirimetanila u Co crystalu
  • otporan na spiranje kišom, već 3 sata nakon tretmana pokazuje visoku otpornost na spiranje, pa se preporučuju tretmani Fabanom u promenljivim vremenskim uslovima. Otpornost na spiranje pojačana je ađuvantima koji pomažu bolje usvajanje (pirimetanil) i bolju redistribuciju (ditianon).

Svakako, ono što je najvažnije u zaštiti protiv Venturie je pre svega koncept preventivne zaštite. Najvažnije je zaštititi jabuku tokom opasnosti od ostvarenja primarnih infekcija.

PRE PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!

Stručna služba Delta Agrar-a.

foto: Delta Agrar

 

Pročitaj i ...

vino od kupina sorta nega razmnožavanje kupine kupina čester đubrenje kupine

Razmnožavanje kupine putem izdanaka i bočnih grančica

Krajem jula i početkom avgusta je prilika da razmnožite svoje kupine putem bočnih izdanaka.