Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Zasadi leske napadnuti – vaši, stenice …

Zasadi leske napadnuti – vaši, stenice …

Zasadi leske napadnuti – vaši, stenice … Pored njih tu je i pepelnica koja se može suzbiti nekim od fungicida na bazi aktivnih materija penkonazola, tebukonazola, fluksapiroksada, kresoksim-metila ili meptildinokapa.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Aktuelna zaštita leske od štetnih organizama!

Na području PIS regionalnog centra Pirot zasadi leske se nalaze u fazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada leske na listovima se uočava prisustvo leskine lisne vaše ( Myzocallis coryli ) na listovima. Vremenski usovi u prethodnom periodu (suvo i veoma toplo vreme) bili su izuzetno povoljni za razvoj leskine lisne vaše. Sa ciljem suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Polux (am deltametrin) 0,4-0,5 % ili
  • Karate Zeon, Kozak (am lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Takođe, u pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice ( Halyomorpha halys ). Oštećena jezgra postaju plutasta i na njima se jasno uočavaju ubodna mesta od stenice. Navedeni insekticidi za suzbijanje leskine lisne vaše delovaće i na suzbijanje stenice. 

Sprovođenje insekticidnog tretmana preporučuje se u jutarnjim časovima kada se stenice penju na vršni deo biljaka. 

Zasadi leske napadnuti – vaši, stenice …

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se i sprovođenje fungicidnog tretmana, jer su uslovi u proizvodnji leske povoljni za razvoj prouzrokovača pepelnice ( Phyllactinia guttata ). Za tu svrhu mogu se koristiti neki od fungicida na bazi aktivnih materija penkonazola, tebukonazola, fluksapiroksada, kresoksim-metila ili meptildinokapa koji ispoljavaju dobro delovanje na suzbijanje pepelnica u drugim biljnim kulturama.

Pročitaj i ...

Ožegotine na plodovima smanjuju prihode

Ožegotine na plodovima prouzrokovanje ekstremno visokim temperaturama utiču na pojavu ožegotina na plodovima. Isto tako i zelena rezidba .