Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Vrste zemljišta pogodno za zasade trešnje i višnje

Vrste zemljišta pogodno za zasade trešnje i višnje

Trešnja, a naročito višnja nisu veliki probirač zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima. Najpogodniji tipovi zemljišta za njihovo gajenje su gajnjače, aluvijalna zemljišta, karbonatni černozemi i lakše smonice.

Zahtevi trešnje i višnje prema zemljištu zavise o podlozi na kojoj su cepljene sorte.

  1. Divlja trešnja zahteva duboka, rastresita, umereno vlažna i plodna zemljišta, dok
  2. Magriva podnosi i suha, karbonatna i manje plodna zemljišta.

Trešnja i višnja NE podnose teška, zbijena i vlažna zemljišta kao ni zemljišta na kojima dolazi do zabarivanja. Na teška tla više je osetljiva trešnja od višnje, a od podloga najosetljivija je magriva, zatim divlja trešnja, dok su nešto manje osetljive podloge koje potiču od višnje .

Najpogodnije zemljište

Za gajenje trešnje i višnje najpogodnija su zemljišta slabo kisele ili neutralne reakcije.

Optimalna pH vrednost je 5,5-7,5. Zemljišta sa većim sadržajem fiziološki aktivnog kreča (iznad 10%) NISU pogodna, jer se na njima može javiti hloroza usled blokade nekih mikroelemenata (gvožđe, magnezijum, mangan). Na krečnim tlima kao podlogu treba koristiti magrivu.

Poželjno je da zemljišta za uzgoj trešnje i višnje sadrže najmanje 2% humusa, kao i 7 mg P2O5 i 20 mg K2O na 100g vazdušno suvog zemljišta.

Trešnju i višnju NE treba saditi na svežim krčevinama, na kojima su predhodno gajene ove dve vrste voćaka, posebno ako se koristi ista podloga. Na takvim tlima postoji opasnost od zaraze patogenim gljivama, bakterijama i parazitnim nematodama.

Sneška Novković

PSSS Kragujevac

Pročitaj i ...

podloge šarka šljive šljivin smotavac

Džanarika kao podloga za uspeh u proizvodnji

Sejanci džanarike se koriste kao podloge za kalemljenje.