Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Zimsko prskanje sprečava štitastu vaš

Zimsko prskanje sprečava štitastu vaš

Zimsko prskanje sprečava šljivinu štitastu vaš na proleće. Lišće uveliko opada sa voćaka, i zato sada treba primeniti zimsko prskanje koje smanjuje broj štetočina koje će napasti voćnjak na proleće. Bogato “okupajte” hemijskim sredstvima voćke jer tako ćete imati manje štete na njima tokom proleća i leta. PREPORUKE PIS SRBIJA NA KRAJU TEKSTA.

Šljivina štitasta vaš je značajna štetočina šljive i prisutna u svim rejonima gde se gaji šljiva. Ova štetočina najčešće napada šljivu, vinovu lozu i breskvu. Telo štitaste vaši je poluloptastog oblika i prekriveno je smeđim štitom.U prečniku štitići ženke su 3-4 mm. Jaja su bela i nalaze se ispod štitića ženke. Mlade larve su bez štita od momenta izlaženja pa do jeseni, kada formiraju štit. U prvoj fazi razvoja one su bledo žute, a u drugoj fazi razvoja su narandžasto crvene. U našim uslovima ima jednu generaciju godišnje.

Prezimljava na stablu i sa donje strane grana kao larve drugog stupnja. Ove larve su vrlo otporne na niske temperature.

Pročitajte i : Plavo prskanje

U proleće larve prelaze na mlađe grane i grančice, gde se hrane sisanjem sokova. Larve se intezivno hrane tokom aprila i do kraja maja, kada se javlja imago. Ženke polažu jaja ispod svog tela. Nakon odlaganja jaja ženka uginjava i svojim štitom zaštićuje jaja od klimatskih faktora do izlaska larvi. Njihov štit ostaje duže vremena na voćki. Iz jaja izlaze larve najčešće polovinom juna, a dinamika njihovog izlaženja ispod štita ženke je u zavisnosti od vremenskih uslova. Mlade larve se vrlo brzo razmile po celoj kruni. Preko lisnih peteljki prelaze na naličje lista gde počinju da sišu sokove. Kada je napad jak na jednom listu može biti preko 500 pokretnih formi šljivine štitaste vaši.

zimsko prskanje potkornjaci jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje pregled štetočina plavo prskanje podmladjivanje starijih zimsko tretiranje zimski radovi

Zimsko prskanje – šljivina štitasta vaš

Štetu pričinjavaju mlade vaši sisajući sokove iz svih organa voćke, što dovodi do sušenja jače napadnutih grana, pa i cele voćke. Vaši izlučuju mednu rosu, na koju se naseljavaju gljive čađavice, pa čitava voćka dobije čađavi izgled. Zbog ishrane mednom rosom na voćkama ima i mrava. Intezitet napada se ocenjuje brojem vaši na dužinski metar drvenastog dela voćke (dvogodišnje i trogodišnje grančice). Prag štetnosti je 10-15 larvi na 2 m dužine dvogodišnjih i trogodišnjih grančica. Mere borbe protiv ove štetočine jesu hemijske.

Šljivina štitasta vaš najuspešnije se suzbija zimskim prskanjem mineralnim uljem (Galmin, Belo ulje) ili kombinovanim preparatima koji sadrže mineralno ulje (Plavo ulje). Prskanje mora da bude sa obilnom količinom tečnosti, da se ona sliva sa grana i grančica. U toku vegetacije štitaste vaši se teže suzbijaju. Suzbijanje treba otpočeti kada se pojave poktretne larve (početak juna i kraj jula).

Jelena Grbić, dipl. inž.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Kada opadne najmanje 70% lišća preporučuje se fungicidni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakarni oksihlorid)  …0,75%  ili

Cuproxat (a.m.bakar sulfat) … 0,25-0,35 %

ili neki drugim od registrovanih bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala za narednu sezonu različitih prouzrokovača gljivičnih oboljenja, poput kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans); rogača šljive (Taphrina pruni); sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.); šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), ali i bakterioznih oboljenja.

Preporučuje se korišćenje veće količine vode kako bi preparat dospeo i na teško pristupačna mesta (pregibi grana, šupljine i nabori kore i sl.). Tretman se preporučuje u najtoplijem delu dana, na temperaturama iznad  7°C, po mirnom vremenu, bez vetra.

Pre tretmana poželjno je ukloniti mumificirane plodove, oštećene i obolele biljne delove, izneti ih iz voćnjaka i uništiti.

Pročitaj i ...

azot donosi rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe novi sistem

Sistemi gajenja trešnje – savremeni oblici

Sistemi gajenja trešnje - savremeni voćnjaci zahtevaju primenu nauke i svih agromera radi postizanja uspeha.