Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Javni poziv za konkurentnu poljoprivredu

Javni poziv za konkurentnu poljoprivredu

Javni poziv za konkurentnu poljoprivreduod 4. decembra 2023. do 4. februara 2024. godine. PRODUŽEN JE ROK DO KRAJA FEBRUARA 2024. GODINE. Prilika za skladištare, prerađivače mleka, mesa, proizvođače vina, preradu pčelinjih proizvoda … Ukupna sredstva su 750 miliona dinara. Primenjuje se formula “50:40:10”. Bespovratna sredstva su 50% procenata od ukupnih sredstava, 40% je bankarski kredit , dok je 20% učešće poljoprivrednika. Bespovratna sredstva mogu biti i viša od 40.000 evra, do maksimalnih 200.000 evra.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.

Javni poziv za konkurentnu poljoprivreduod – 750 miliona dinara.

Predmet Trećeg javnog poziva su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti:

prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva;

prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda;

prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa;

proizvodnje i plasmana vina;

prerade/dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda;

plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;

otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasmana voća i povrća.

vino od jabuka jabuke naša

Rok za podnošenje prijava je od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine, u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentne poljoprivreda Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja, podnošenja elektronskog obrasca Prijave, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima prijave, objavljuju se na sajtu Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Trećeg javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs i brojeva telefona 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 38; 066 804 18 39.

Pročitaj i ...

prinosi kukuruza zatvaranje brazde

Konkurs APV za mašine u organskoj proizvodnji

Konkurs APV za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP