Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

Imate priliku da konkurišete za kupovinu novog traktora uz pomoć sredstava IPARD izrada biznis plana je uslov da možete konkurisati. Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program – poljoprivredni proizvođač mora imati izrađen biznis plan kojim potvrđuje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom.

U uvodnom delu plana se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja gazdinstva.

Sledeći korak je precizno definisanje postojeće strukture i obima proizvodnje na gazdinstvu, gde se navode podaci za prethodnu i tekuću godinu i za planirane godine sprovođenja projekta. Navode se oni proizvodi koji se već proizvode na gazdinstvu i koji će biti proizvedeni u budućnosti.

Proizvodnju prate i troškovi materijalnih inputa koji se takođe evidentiraju za sve godine sprovođenja projekta. Veliki značaj ima i projektovanje potencijalnog broja novozaposlenih radnika za koje se navodi prosečan broj meseci rada, kao i bruto zarada.

Evidentiranje osnovnih sredstava na gazdinstvu je nezaobilazan korak, i ovde se navode precizni podaci o vlasništvu i strukturi zemljišta, površinama i vrednosti objekata, broju i kategorijama životinja na gazdinstvu.

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

Pročitajte i: Novi pozivi IPARD broj 4 i 5

Naredni korak je projekcija plana prodaje za sve godine realizacije projekta, gde se navode potencijalne količine i cene proizvoda. Kada imamo projektovan plan prodaje, onda možemo predstaviti strukturu prihoda od prodaje proizvoda, podsticaja i IPARD podrške po godinama realizacije projekta.

Za već postojeću i novu mehanizaciju, opremu i objekte vrši se godišnji obračun amortizacije.

Dalje prikazujemo strukturu i dinamiku ulaganja sa ukupnim troškovima u osnovna i obrtna sredstva, uz navode o datumu završetka investicije, datumu podnošenja zahteva za isplatu, iznosu i datumu dobijanja IPARD podrške.

IPARD izrada biznis plana

Pod pretpostavkom da se investicija realizuje iz kredita neophodno je napraviti obračun kreditnih obaveza gde za svaku godinu prikazujemo anuitet, kamatu, iznos otplatnog dela i ostatka duga. Na osnovu projektovanih prihoda i rashoda, uz uračunate podsticaje, IPARD podršku i zadate poreske stope predstavljamo bilans uspeha i označavamo reprezentativnu godinu. Za svaku godinu realizacije investicije na osnovu priliva i odliva sredstava izrađuje se novčani tok.

Na osnovu dobijenih rezultata pristupa se statičkoj oceni investicije, gde se na osnovu dobijenih podataka daje konačna ocena o opravdanosti investicje.

Todo Terzić, dipl. inž.

psss.rs

Pročitaj i ...

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

Ruralni turizam IPARD program vredan 1,76 milijardi dinara

Ruralni turizam IPARD konkurs šansa za veći prihod i ostanak mlade generacije na gazdinstvu.