Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD – kako napisati “mali” biznis plan ?

IPARD – kako napisati “mali” biznis plan ?

IPARD kako? – Potencijalni kandidati koji žele podneti zahtev za bespovratna sredstva iz IPARD programa, moraju imati izrađen poslovni plan koji je usuglašen sa formom IPARD agencija. Za investicije do 50.000 eura, neophodna je jednostavna verzija poslovnog plana kojom se potvrđuje ekonomska isplativost investicije čija je realizacija planirana.

Na samom početku biznis plana navode se osnovni podaci o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja ( ime i prezime, BPG, datum osnivanja preduzeća, šifra delatnosti …). Potom se precizno definiše postojeća struktura, obim proizvodnje svih proizvoda koji se proizvode i čija se proizvodnja planira u budućnosti (kao i usluge), uz navođenje podataka za prethodnu i tekuću godinu, kao i za sve planirane godine provođenja projekta. Zatim treba navesti sve materijalne I nematerijalne troškove, navodeći podatke za prethodnu godinu i realno očekivane iznose za sve godine sprovođenja projekta.

IPARD – kako napisati “mali” biznis plan ?

Veoma je bitno i projektovati broj stalno i novozaposlenih radnika, za koje treba navesti prosečan broj meseci rada, i prosečan iznos bruto zarada.

Obavezna stavka je evidencija osnovnih sredstava, pri čemu se navode precizni podaci o vlasništvu i strukturi zemljišta, površinama i vrednosti objekata, broju i kategorijama životinja, ugostiteljskim i smeštajnim  kapacitetima, turističkim uslugama.

Zatim sledi projekcija plana prodaje (proizvoda, usluga) za sve godine realizacije projekta, gdje se navode potencijalne količine, cene i vrednost prodaje. Na temelju projektovanog plana prodaje može se predstvatiti struktura prihoda od prodaje proizvoda (usluga), podsticaja i IPARD podrške po godinama realizacije projekta. Za postojeću i novu mehanizaciju, opremu i objekte vrši se godišnji obračun amortizacije.

Naredni korak je prikaz strukture i dinamike ulaganja s ukupnim troškovima u osnovna i obrtna sredstva, pri čemu se navode datum završetka investicije, datum podnošenja zahteva za isplatu, iznosu i datumu dobijanja IPARD podrške.

Ako se investicija realizuje iz kredita, neophodno je napraviti obračun kreditinih obaveza gde se za svaku godinu prikazuje anuitet, kamata, iznos rate i ostatak duga.

Na temelju projektovanih prihoda i rashoda, uz uračunate podsticaje, IPARD podrške i zadane poreske stope predstavlja se bilans uspeha i označava reprezentativna godina. Novčani tok se izračuna za svaku godinu realizacije investicije na temelju priliva i odliva sredstava Na kraju se vrši statička ocena investicije na temelju dobijenih rezultata, i na temelju dobijenih podataka daje se konačna ocena opravdanosti investicije.

Zorica Zdravković, dipl.inž.

Pročitaj i ...

investicije u preradu

IPARD Mera 3 – milijarde za prerađivačke kapacitete

IPARD Mera 3 - do 29. oktobra 2021. je otvoren Javni poziv.