Najnovije vesti
Početna » IPARD » Podsticaji IPARD Javni pozivi 4 i 5 – investicije u imovinu

Podsticaji IPARD Javni pozivi 4 i 5 – investicije u imovinu

Nova prilika da obnovite mehanizaciju i da podsticaji IPARD stignu na Vaše gazdinstvo. Sredstva koja dobijate nakon ostvarene investicije su 60 – 70 procenata! Za četvrti Javni poziv (kupovina novog traktora) zadnji dan podnošenja dokumetacije je 25. novembar 2019. godine dok je zadnji dan za peti Javni poziv 23. decembar 2019. godine (investicije).

AKTUELNI JAVNI POZIVI IPARD PROGRAMA – Zorica Zdravković, dipl. Inž

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisali su dva Javna poziva – četvrti i peti, za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet četvrtog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom je:

1) motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;

2) serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebu i koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta;

3) vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila I tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima;

4) traktor koji ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike  Srbije,odnosno čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde.

Tokom trajanja IPARD programa ostvaruje se pravo za nabavku samo jednog traktora, sa određenom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje koja je predviđena pravilnikom.

Visina podsticaja koja se može ostvariti iznosi od 60 do 70 % prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik I da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu od 24.09.2019. godine do 25.11.2019. uz prateću dokumentaciju, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Podsticaji IPARD – četvrti i peti Javni poziv

Predmet petog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova za Peti Javni poziv za Meru 1.

Po ovom Javnom pozivu prihvatljive su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde, u skladu sa Listom standarda emisije izduvnih gasova, propisanih za specijalizovana vozila za transport sirovog mleka i van putnu i poljoprivrednu mehanizaciju. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva (određene vrste žitarica i industrijskog bilja), kao i dva novouvedena sektora – grožđa i jaja.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.890.326.056 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 % do 70 % prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladji poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od od 24. septembra do 23. decembra 2019. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom :

„Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Peti Javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Podsticaji IPARD – 2019. godina

Kako bi ostvarili pravo na IPARD podsicaj potencijalni korisnici treba da ispune niz opštih, kao i posebnih uslova u zavisnosti od vrste i sektora investicije. Ono o čemu još treba voditi računa je da pravo na IPARD podsticaj ostvaruje potencijalni korisnik ako je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu.

Drugim rečima, novi zahtev za odobravanje projekta se može podneti tek kada rešenje o odobravanju isplate IPARD podsticaja po prethodno odobrenom projektu postane konačno. To praktično zanači, da potencijalni korisnik koji želi da nabavi traktor ili nešto od mehanizacije i opreme, prihvatljive po petom Javnom pozivu, mora se odlučiti za podnošenje zahteva po jednom ili drugom Javnom pozivu.

Pročitaj i ...

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

Ruralni turizam IPARD mera 7, vredan 15 miliona evra

Nova šansa za razvoj IPARD mera 7 - vredan čak 15 miliona evra. Do 17. decembra 2021. godine.