Najnovije vesti
Početna » IPARD » Turizam na selu dodatni izvor prihoda

Turizam na selu dodatni izvor prihoda

Mnogi su otišli sa sela tražeći posao i sreću u gradu, sada se neki vraćaju jer turizam na selu može biti delatnost koja će obezbediti dobar život na selu. Moguće je koristiti sredstva fonda koja će olakšati početak ili će omogućiti da se poboljša kvalitet usluga koje pružate.

Za razvoj seoskog turizma sredstva iz IPARD-a – savetuje Igor Ristić, MA

Za razvoj seoskih turističkih domaćinstava planirana su i sredstva iz IPARD programa kroz MERU 7. Može se računati na 65% povraćaja prihvatljivih troškova investicije.

Očekuje se da će u poslednjem kvartalu 2019. godine biti otvoren poziv za poljoprivredna gazdinstva koja imaju ideju i plan da poboljšaju turističke kapacitete na svom gazdinstvu. IPARD ruralni turizam se sprovodi kroz MERU 7, odnosno predviđena je diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i njihov razvoj poslovanja kroz turizam.

Cilj je da se poveća prihod gazdinstva kroz dodatne aktivnosti koje bi mogle biti aktuelne čitave godine i na veću ekonomsku aktivnost u ruralnim područjima uz mogućnost stvaranja novih radnih mesta.

Za sredstva će moći da se prijave:

  • fizička lica registrovana kao porodična poljoprivredna gazdinstva u ruralnim područjima ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koja diverzifikuju svoje aktivnosti
  • mikro i mala privatna pravna lica koja su osnovana ili rade u ruralnim područjima. Takođe, pravna lica koja nisu osnovana u ruralnim područjima se mogu prijaviti za ove podsticaje ukoliko je mesto njihove nove investicije u ruralnom području.

Može se računati na 65% povraćaja prihvatljivih troškova investicije od strane IPARD-a. Visina povraćaja sredstava može biti od 5.000 evra do 300.000 evra po 1 projektu.

Turizam na selu – IPARD

IPARD podsticaji iz Mere 7 mogu da se koriste za :

1. izgradnju i unapređenje nepokretne imovine,

2. kupovinu nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaj za osobe sa invaliditetom I decu,

3. kupovina novih mašina i opreme za održavanje turističkog mesta, za gastronomske svrhe

4. investicije u spoljašnje i unutrašnje prostore kao što su igrališta i odgovarajuća oprema

5. opšti troškovi kao što su naknade za arhitekte i druge konsultantske naknade, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci, kao i IPARD konsultanti do 12% od vrednosti prihvatljivih troškova,

6. investicije u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opremanje) za sopstvene potrebe koje moraju biti deo projekta za turizam

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD je šansa da dobijete 60% troškova povrate i tako ćete kupiti traktor za višestruko manje novca.