Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Gorka trulež i trulež semene kućice jabuke

Gorka trulež i trulež semene kućice jabuke

Jabuke su skoro sve u hladnjačama, sada treba obratiti pažnju na bolesti jabuke u skladištu – gorka trulež je jedna od njih. Pri uskladištenju plodova često se ustanovljava veliki gubitak kao posledica napada parazitnih oboljenja plodova. Najopasnije parazitarno oboljenje jabuke u skladištu je gorka trulež (Gloeosporium sp.). Pored nje javljaju se i Moniliasp., Botritissp., Penicillium sp., Fusarium sp., Phytophtora sp. i dr.

Gorka trulež

Gorka trulež (Gloeosporium sp.). Simptomi ovog oboljenja nastaju posle nekoliko meseci lagerovanja, na pokožici ploda u vidu jedne ili više svetlih do tamnomrkih okruglih i mekih pega u čijoj sredini se obično nalazi lenticela. Izazivači ove truleži su gljivice Gleosporium album Osterw.,G. fructigenum Berk i dr. Infekcija plodova ovim gljivicama dešava se još na stablu u toku vegetacije. Gljiva se razvija za vreme čuvanja, kada plodovi dozru ili nakon izlaganja visokoj temperaturi po iskladištenju.

Trulež semene kućice

Trulež semene kućice (Mouldy core). Plodovi jabuke oboleli od ove bolesti spolja izgledaju zdravi. Sečenjem plodova primećuje se na obolelim mestima u predelu semene kućice zelenožuta ili crvenomrka boja. Kod osetljivih sorti ova boja (trulež) širi se i u parenhim još na stablu. Plodovi osetljivih sorti oboleli od ovog oboljenja sazrevaju i za 10-14 dana ranije. U komorama hladnjača ovo oboljenje se na visokoj vlažnosti brzo širi. Suzbijanje ovog oboljenja se za sad još ne sprovodi. U praksi se u početnoj fazi pojave ove truleži, kada još nije prešla u parenhim, plodovi beru probirno i prodaju za brzu potrošnju.

Sneška Novković

Pročitajte i : Jabuka trulež ploda – Monilia fructigena je kriva

Gorke pege

Gorke pege predstavljaju fiziološku bolest, koja nastaje u voćnjaku ali se njeni simptomi najčešće ispoljavaju kasnije tokom perioda čuvanja. Ova se bolest manifestuje okruglastim, tamnozelenim mrkim ili skoro crnim depresijama na pokožici plodova, koje su ponekad oivičene zelenom bojom. Ispod njih se nalaze nekrotirane ćelije koje taj deo tkiva ploda čine sunđerastim i žilavijim od zdravog. Najčešće se javljaju u predelu čašice ploda, a kao glavni uzrok navodi se nedostatak kalcijuma.

Kalcijum je slabo pokretljiv element u biljkama, i samim tim je njegov nedostatak izraženiji u sušnim godinama. Gorke pege na plodovima nastaju kada je prisustvo kalcijuma u plodu ispod kritične granice. Tada dolazi do zamene kalcijuma iz ćelijskih membrana sa magnezijumom (Mg). Otpušteni kalcijum se premešta u druge organe biljke i time se dalje smanjuje njegova koncentracija u plodovima. Istovremeno, dolazi do povećanog odavanja vode iz plodova i gomilanja kalijuma, magnezijuma i organskih kiselina. Ovi procesi dovode do odumiranja ćelija i tkiva i nakupljanje Mg-sulfata koji im daje gorak ukus.

Faktori koji mogu dovesti do nedovoljnog snabdevanja plodova kalcijumom su:

  • Prevelika bujnost biljke
  • Preobilno đubrenje azozom, kalijumom i magnezijumom
  • Jaka rezidba
  • Neravnomerno snabdevanje vodom ili njen nedostatak
  • Visoke temperature vazduha koje izazivaju povećanu transpiraciju i narušavaju vodni režim biljke

Pojava gorkih pega se može izbeći adekvatnom primenom određenih agrotehničkih mera. Posebno treba obratiti pažnju na navodnjavanje, ishranu biljaka i rezidbu. Osim ovih mera, kao prevencija se primenjuje tretiranje sa kalcijum hloridom (CaCl2) ili kalcijum nitratom (Ca(NO3)2) ali i pravovremena berba.

Postoje dve vrste preparata u zavisnosti od oblika u kojem se kalcijum javlja u njima. Tako imamo preparate kalcijum hlorida i kalcijum nitrata. I jedni i drugi se koriste za regulisanje sadržaja kalcijuma u plodovima jabuke. Kalcijum hlorid predstavlja bolji izvor kalcijuma. Neadekvatna primena ovih preparata može imati i nepovoljne posledice po plodove i biljku. Npr. ukoliko primenjujete preparate sa kalcijum nitratom na temperaturama iznad 21 stepena celzijusovih, može doći do pojave rđaste prevlake na plodovima.

Kod obojenih sorti, povećana koncentracija kalcijuma u pokožici usled intenzivnog prskanja može dovesti do slabijeg razvoja boje. Tretiranje kalcijumom može dovesti do ubrzanog sazrevanja plodova. Prilikom primene preparata na bazi kalcijum hlorida, može doći do pojave ožegotina na plodovima. Zbog toga izbegavajte njihovu primenu na temperaturama iznad 25 stepeni celzijusovih i pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.

Osim prskanjem pre berbe, korekcija sadržaja kalcijuma u plodovima može se obavljati i nakon berbe potapanjem plodova u odgovarajući rastvor kalcijuma.

Nakon berbe podova, neophodno je obezbediti optimalan režim čuvanja u skladu sa zahtevima sorte i kvalitetom plodova.

Jović Snežana
PSS Prokuplje

Pročitaj i ...

Proizvodnja sadnog materijala, zasadi oraha i isplativost

Proizvodnja sadnog materijala zahteva dosta truda zato pročitajte koje sve uslove treba zadovoljiti kako bi orah postao plodonosna biljka.