Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Jabuka svet tržište, potrošnja do 2025. godine

Jabuka svet tržište, potrošnja do 2025. godine

Jabuka svet tržište – Jabuka je voće koje se najviše gaji i beleži najveću potrošnju. Tokom 2016. godine tržište jabuka je obuhvatilo proizvodnju od 89,3 miliona tona , što je  2,5 miliona tona (ili 3%) više nego godinu dana ranije. Potrošnje jabuka stalno raste jer tražnja potrošača za zdravim voćem raste; prosečna godišnja stopa rasta bila je + 3,5% godišnje, u poslednjih devet godina.

Veleprodajna cena je beležila oscilacije jer su i cene koštanja zavisile od klimatskih uslova, razvoja bolesti , uspeha berbe – ukupni promet jabuka na svetskom tržištu je dostigao 52,9 milijardi US dolara u 2016. godini !!
Predviđanja stručnjaka za period do 2025. godine je da će potrošnja nastaviti rast jer raste prihod stanovnika i raste broj stanovništva. Veliki uticaj je i  marketinških aktivnosti ( veliki značaj zdrave i uravnotežene prehrane, novi ukusi i stvaranje brenda ).

Najveći rast  potrošnje jabuka beleži azijsko tržište (prvenstveno Kina), gde se beleži migracija stanovništva u gradove i porast životnog standarda što je dobar razlog za rast potražnje za visokokvalitetnim voćem .

Potrošači sve više traže sveže voće i pakovanja u malih težina – ” za poneti “, što je moguće ostvariti jer stalno naučnici i tehnolozi pronalaze nove načine bezbednog čuvanje voća.

Velika borba na tržištu biće tokom sledećih godina. Analitičari na tržištu očekuju  rast potrošnje od + 2,0% . do 2025. godine. Tržište će morati da prihvati čak   proizvodnju od 107 miliona tona jabuka do 2025. godine.
Kina je džin među svetskim potrošačima –  samostalno konzumira čak 48% ukupnog tržišta jabuke. Za njom slede SAD (4%), Indija (3%), Turska (3%), Iran (3%), Poljska (3% ) i Rusija (3%) – od svetske potrošnje jabuka.

Jabuka svet tržište potrošnja

Zabrana izvoza jabuka u Rusija ( nakon uvođenja embarga EU ) nije obeshrabrilo poljske uzgajivače jabuka . Podstakli su domaću potrošnju  ( prilagodili cene  – uz pomoć fondova EU,  pokrenuli veliku akciju u vrtićima, školama – edukovali potrošače o zdavstvenoj vrednosti konzumacije jabuka, uveli nove sorte … ). Sada poljski voćari šire plantaže jabuka !!

Najveće godišnje stope rasta potrošnje jabuka od 2007. do 2016. zabeležene su u Poljskoj, s rastom od 15,2%, Indije i Kine s rastom od + 7,2% i + 5,4%. Sledom toga, Kina je značajno ojačala svoj udio u svetskoj potrošnji s 4% u 2007. na 48% u 2016. godini. Poljska je povećala svoj udeo na svetskom tržištu jabuka za 2 %. Veliki preokret se desio u Rusiji –  smanjilo se  njeno učešće u svetkoj potrošnji jabuka na 2 % !!

Potrošnja jabuka na lokalnom tržištu je velika šansa za proizvođače i trgovce. Poljska beleži visoku potrošnju po stanovniku (67,5 kg – 2016), Turska (35,4 kg / godišnje), Iran (34,7 kg godišnje) i Kina (31,4 kg / god.) . Svetski prosek potrošnje po stanovniku je 12,2 kg / god. U tim je zemljama potrošnja po stanovniku doživela mešoviti trend. U Poljskoj i Kini potrošnja po stanovniku porasla je znatno za + 15,2% i + 5,2%; Iran je imao negativan trend potrošnje po stanovniku (-1,8%).

Rast tražnje privlači investitore da pokrenu nove investicije u jabučnjake. Proizvodnja jabuka porasla je sa 65,7 miliona tona u 2007. na 89,3 miliona tona 2016., što je čak 35% rasta u poslednjih devet godina. Ako se gleda novčana vrednost , globalna proizvodnja jabuka iznosila je 52,8 milijarde US dolara; bio je relativno stabilan trend u poslednje četiri godine uz samo blage oscilacije.

Kina proizvodi jabuke godišnje 44,4 milona tona u 2016. godini, što je polovina ukupne globalne proizvodnje. Ostali glavni proizvođači su SAD (5%), Poljska (4%), Turska (3%), Indija (3%), Iran (3%) i Italija (3%).
Proizvodnja u Kini porasla je za 5,3% godišnje od 2007. do 2016. godine. U razdoblju od 2007. do 2016. godišnja stopa rasta osobito je bilavisoka u Poljskoj (+ 14,8%), zatim Indija (+ 6,5%), Turska (+ 2,0%), SAD (+ 1,3%) i Italija (+ 1,1%).

Godišnje se izveze 10% globalne proizvodnje jabuka u razdoblju od 2007. do 2016. godine. Visoki intenzitet trgovine određen je zbog nedovoljne lokalne proizvodnje, naročito van sezone lokalne proizvodnje. Jabuke će i dalje beležiti rast potrošnje. Kina, SAD, Italija i Poljska su najveći izvoznici jabuka u svetu
Ukupan izvoz  2016. godine iznosio je 9,016 miliona tona. Beleži se blagi rast u razdoblju od 2007. do 2016. godine; uz značajne fluktuacije u pojedinim godinama. Svetski izvoz vrednosno je 7.23 milijardi US dolara u 2016. godini. Kriza je bila u 2009. godini, zatim rast izvoza 2010.-2011., sledio je smanjenje do 2016., s izuzetkom 2013. i 2015. godine, što je posledica promena cena pod uticajem tržišta.

Najveći izvoznici jabuka su Kina (1.322 miliona tona), SAD (1.322 miliona tona), Italija (1.049 miliona tona) i Poljska (1.009 milion tona) zati Čile (764.000 tona), Francuska (573.000 tona) i Južna Afrika (511.000 tona); one su  70% svetskog izvoza. Rast izvoza od 2007. do 2016. godine  beleži Poljska (+ 9,4% godišnje), SAD (+ 5,5% godišnje) i Južna Afrika (+ 4,8% godišnje). Turska, Indija i Iran potroše jabuke u svojoj zemlji.
 
Uvoz u  2016. godini beleže Rusija (790.000 tona), Nemačka (602.000 tona), Belorusija (599.000 tona), UK (398.000 tona), Egipat (354.000 tona), SAD (333.000 tona) i Španija (250.000 tona) – to je  ukupno 36% svetskog uvoza. Od uvoznika najveći rast beleže Egipat (+ 22,4% godišnje) i Belorusija (+ 23,4% godišnje) od 2007. do 2016.   

Naši voćari moraju pratiti trendove na svetskom tržištu ukoliko žele da se “probiju” na tržište Azije, arapskih zemalja… Sve veći broj zemalja želi da uzme svoj deo kolača od 7, 23 milijarde US dolara od izvoza. Nove sorte ( klupske sorte ), zatim sorte Gala, Crveni i Zlatni delišes, Grany Smith su dobar izbor, kao i nužan uslov kvalitet i nove vrste pakovanja su neminovne ako žele uspeh.

Petar Jovičić

Pročitaj i ...

korovi u malinjaku malina bolest

Siva trulež jagodičastog voća je opasan protivnik

Siva trulež je najopasnija bolest maline, kupine i jagode zato zaštitite ih na vreme jer kiše daju uslove za razvoj bolesti.