Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Pitomi kesten za poslastice i pčelinju pašu

Pitomi kesten za poslastice i pčelinju pašu

Plod kestena sadrži veliki procenat skroba i šećera a ne sadrži ulje i stoga se koristi u ljudskoj ishrani – kuvani, pečeni, u nekim krajevima siromašnom narodu služi umesto brašna i krompira. Plod se koristi u poslatičarstvu i domaćinstvu za spravljanje raznih poslastica. U Italiji ih mese u hleb, kuvaju od njih palentu, prave kolače ili biskvit koji zovu nečo »neccio». Kestenovo drvo daje dobru građu koja ne zaostaje za hrastovinom a kesten u cvetanju je odlična paša za pčele i daje med lepe svetle boje, jake arome, ali nešto gorčeg ukusa. Kestenovo lišće može da služi kao hrana za ovce i koze a upotrebljava se za pripremanje komposta ili se suši da bi se upotrebio kao prostirka u stajama.

Najviše mu odgovaraju zemljišta koja su postala na silikatnoj podlozi, jer   kesteni rastu i na zemljištu koje ima reakciju 4,50 ph u H2O. Međutim, u nekim područjima u Crnoj Gori, Makedoniji i Grčkoj, silikatna podloga na kojoj se razvija kesten nije ekstremno kisela, nego je ili neutralna ili slabo kisela.

Kesten uspeva i na krečnim zemljištima koja sadrže veće količine kalijuma.

Izbor zemljišta  – Za podizanje zasada pitomog kestena najviše odgovaraju brežuljkasta zemljišta, nastala na silikatnoj podlozi kao i peskovita zemljišta koja su plodna, duboka, rastresita. Važno je još ustanoviti količinu kreča. Meliorativnim merama ga treba ukloniti višak kreča ili ga pak svesti na najmanju meru.

Podizanje zasada pitomog kestena – Izbor položaja i vrste zemljišta

Pitomi kesten postaje sve značajnija voćna vrsta pošto na istom mestu posle sadnje ostaje i po 100 godina. Pri izboru mesta i zemljišta treba posvetiti punu pažnju.

Treba ga gajiti na južnim i jugoistočnim ekspozicijama u umereno kontinentalnim uslovima.

Nagib terena – U nizu faktora koji čine neku površinu zemljišta manje ili više pogodnom važan je i nagib terena. Za uspešno gajenje kestena najpogodnija su zemljišta sa blagim nagibom 4 do 6 stepeni.

Pitomi kesten – razmnožavanje

Kesten se u kestenovoj šumi vrlo brzo razmnožava iz korenovog panja koji ostaje posle seče, semenom ili sadnjom sadnica proizvedenim u rasadnicima. Setvom semena i sadnjom okalemljenih sijanaca podižu se nove kestenove šume.

Važne napomene kod razmnožavanja – klijavost plodova traje najviše 6 meseci pa ih treba sejati odmah po sazrevanju tj. u oktobru. Kalemljenje na pisak se kalemi nešto kasnije u proleće kada pupoljci nabubre a kora sa pupoljkom može lako da se odvoji od drveta, pisak se stavlja na visini od 1-2 m od zemlje. To je isti način kalemljenja kao kod trešnje.

Đubrenje

Preporučuje se da se za upotrebu koriste amonijum sulfat, kalijum nitrat i kalijum sulfat.

izvor: www.savjetodavna.org

 

Pročitaj i ...

kalem vosak rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke urea u jesen

Za rezidbu jabuka treba Vam stručnjak

Vodopije, vite grane, rodne i nerodne grane... to sve treba da poznaje rezač jer će dobra rezidba doneti i dobar rod.