Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Kada brati dunju, kako prepoznati pravo vreme za berbu?

Kada brati dunju, kako prepoznati pravo vreme za berbu?

Dunja je dugo vremena gajena voćka u Srbiji, a kada brati dunju je pitanje koje često muči voćare. Pravi trenutak odlučuje o zaradi koju ćete ostvariti. Mi smo veliki proizvođači dunje u evropskim razmerama. Proizvede se više od 10.000 tona, ali strano tržište zainteresovano za dunju nije tako veliko. Vrednost ukupnog inostranog tržišta je 30 miliona evra tako da naša dunja najviše ide u BiH.

Pravi savet ćete dobiti od stručnjaka PSSS Srbija – Radomir Bušatović, dipl. inž.

Dunja se kao voćna vrsta u mnogim zemljama sveta gaji od davnina. Sortiment dunje je mali a kod nas se najviše gaje: Leskovačka, Vranjska, Šampion, Trijumf, Hemus, Asenica, Pazarđiska. Plod dunje može biti okruglast, jabučast, kruškast, zvonast. Plodovi dunje beru se tokom septembra meseca pa sve do kraja oktobra.

Vreme berbe presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova dunje. Kako dunja kao voćna vrsta dugo vegetira i raste, zato prerana berba može uzorkovati veliki gubitak u težini i kvalitetu, dok ukoliko dođe do kašnjenja postoji opasnost od prekomernog opadanja plodova i pojave skladištenih bolesti. Dunja se bere dok su plodovi manje-više na određenom stupnju zrelosti koja se ne može uvek lako i pravilno odrediti.

U principu kao i kod ostalih voćaka postoje dva stepena zrelosti ploda :

  • fiziološka (botanička) i
  • potpuna ili konzumna zrelost.

Kada ćemo odrediti optimalno vreme berbe zavisiće u mnogome i od namene plodova, da li će se koristiti za konzumnu upotrebu ili pak za prerađivačke kapacitete.

Kada brati dunju?

Botanička zrelost plodova dunje može se odrediti na više načina. Pri tome se najčešće uzima broj dana od punog cvetanja do prestanka rastenja tj. berbe. Za razvitak plodova dunje potrebno je 120-150 dana. U praksi se botanička zrelost utvrđuje sledećim pokazateljima: odvajanje peteljke plodova od grančica, promena osnovne boje pokožice (dobijanje žućkaste ili žute boje), promena boje semenke, konzistencija mesnatog dela. Kao jedan od pokazatelja može poslužiti i lakoća odvajanja malja sa pokožice ploda, jer kod nezrelih plodova malje se znatno teže čupaju.

Plodovi dunje namenjeni preradi beru se u punoj zrelosti. Pre berbe poželjno je pokupiti otpale plodove i očistiti korov. Pri berbi treba voditi računa da se ne lome grančice koje nose plodove, jer će one nositi rodne pupoljke za narednu godinu.

Pročitajte i: Dunja – investicije i isplativost

Prema kvalitetu, dunje se stavljaju u promet kao dunje I i II kvaliteta. Dunje I kvaliteta moraju biti pravilno razvijene prečnika najmanje oko 70 mm, meso ploda mora biti svetložute boje i bez mrkih mrlja, a pokožica ne sme imati crne mrlje. Dunje II kvaliteta mogu imati 5% plodova sa mrkim mrljama i manjim oštećenjima, prečnik ploda mora biti preko 50 mm.

Pročitaj i ...

orah plodonosi orahova muva

Orahova muva napada plodove – jul i avgust

Nova štetočina na našem orahu - orahova muva. Ako sadite orahe ove jeseni oprez sledećeg leta, zaštitite ih.