Najnovije vesti
Početna » konkursi » Izgradnja farmi i hladnjača uz pomoć bespovratnih sredstava

Izgradnja farmi i hladnjača uz pomoć bespovratnih sredstava

Opremite objekte za preradu mleka i hladnjače uz pomoć bespovratnih sredstava – novi konkurs UAP koja daje mogućnost da dobijete 3,5 miliona dinara – bespovratno. Rok za prijavu do 15. oktobra 2019. godine.

Pravilnik o izgradnji hladnjača i farmi je objavio mogućnost – država daje bespovratnu pomoć za ove investicije.

Pravo na podsticaje imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge koje imaju najmanje pet članova, kao i srednje škole. Bitno je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da su u aktivnom statusu.

Izgradnja farmi i hladnjača – pomoć bespovratnih sredstava

U pogledu uslova stočnog fonda i objekta, podnosilac zahteva mora da u RPG-u ima prijavljen odgovarajući stočni fond (HID) i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

Potrebno je da imate objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u vlasništvu ili na njemu imate pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Objekat koji je predmet investicije mora biti upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Visina podsticaja iznosi 50 odsto do 65 odsto cene vrednosti investicije (bez PDV-a), a iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik  nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Uz zahtev se podnosi račun za kupljenu opremu i materijal ili radove na izgradnji farme.

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Pročitaj i ...

brend proizvoda konkurs prerada mesa mleka sir plsman sira sufinansiranje troškova vino fest

Plasman sira – kako prepoznati zahteve potrošača

Izdvojite se na tržištu, slušajte potrošače i olakšajte plasman svog jedinstvenog sira koji će kupci vrednovati