Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kvalitet hraniva kod zasušenja krava

Kvalitet hraniva kod zasušenja krava

pravilna

Kvalitet hraniva – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporučuje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i sočna hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporučuje jer obično sadrzi buternu kiselinu, koja može nepovoljno delovati na gravidnu životinju. Maksimalna količina silaže koja se daje 2-2.5 kg/100 kg telesne težine, ali je bolje davati nešto manje.

Ukupna količina sočne hrane koja se može davati je 3-3.5 kg/100 kg telesne težine.

Koncentrati se daju u količini od 2 kg pa na više, u zavisnosti od kvaliteta kabaste hrane (sena i silaže). Koncentrat mora biti prilagodjen tako da sadrži dovoljno proteina, mineralnih materija, vitamina i drugih dodataka i da se obrok u celini dobro izbalansira i zadovolji sve potrebe gravidne životinje. Preporučuje se koncentratna smesa napravljena od ovsa, kukuruza, suncokretove sačme i pseničnih mekinja (20-30%), uz dodavanje minerala i vitamina.

U letnjem periodu, najbolje je da gravidne krave i junice borave na pašnjaku i konzumiraju pašu po volji, koja ako je kvalitetna može podmiriti sve zahteve životinje. Ako nema pašnjaka, poželjno je da se životinje nalaze vani u ispustu na suncu i da se hrane sa kvalitetnom pokošenom zelenom masom. Ako paše nema dovoljno, odnosno slabog je kvaliteta, potrebno je vrsti prihranjivanje kvalitetnim kabastim hranivima i koncentratima.

Kvalitet hraniva kod zasušenja krava

Hraniva koja se koriste u ishrani moraju biti dobrog kvaliteta, zdrava i bez nečistoća. Pokvarena, smrzla i budjava se ne smeju davati gravidnim, zasušenim kravama, jer moze doći do poremećaja u probavnim organima, a u težim slučajevima i do pobačaja.

Za vreme bremenitosti poželjno je da životinje borave vani na suncu i da se kreću. životinje treba redovno napajati svežom vodom, ali da ona ne bude hladna i zaledjena.

U ovom periodu normalno hranjena životinja treba da poveća težinu na kraju perioda za 10-12% u odnosu na početnu.

Period zasušenja krava treba da traje 60 dana i nije preporučljivo ovaj period skraćivati.

Dobro bi bilo da se obroci planiraju po dekadama zasušenosti, kako je navedeno u sledećoj tabeli.

Krmivo Dekade
 III

III

IV

V

VI

Seno lucerke/kg

4

5

5

5

5

3

Seno livadsko/kg

4

5

5

5

5

3

Silaža kukuruzna/kg

10

15

15

15

15

10

Koncentrat (16-18%)/kg

2

3

4

4

4

2

So stočna/g

65

65

65

65

65

65

Tamo gde se ne proizvodi kukuruzna silaža, obrok za krave se može sastaviti i samo od sena (14 kg kvalitetnog lucerkinog i livadskog sena dnevno/grlu – prosečno), čime se podmiruju uglavnom sve potrebe, osim u fosforu i on se mora posebno dodavati. Uz ovo se mora redovno davati i oko 50 gr. soli dnevno.

Neđeljko Pipović
dipl. ing. stočarstva

 

Pročitaj i ...

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u proteini inerali

Leukoza živine – pojava, simptomi, način lečenja

Leukoza često dovede do uništavanja čitavog jata. Vakcine protiv ove bolesti nema.

Leave a Reply