Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kućica za telad rešava probleme na farmi

Kućica za telad rešava probleme na farmi

odabiranje podmlatka

Kućica za telad – Štala je važan ekološki faktor za životinje koje su smeštene u njoj. Takođe, ima ulogu u organizaciji i odvijanju proizvodnih procesa jer utiče na zdravlje životinja i na njihove proizvodne sposobnosti.
Usled nepovoljnih klimatskih uslova u štali dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja životinja. Ovo najviše pogađa podmladak, posebno ako je smešten sa starijim kategorijama.

Najozbiljnije posledice javljaju se na individualnom sektoru gde se usled zastarelosti objekata stvara nepovoljna mikroklima koja direktno ugrožava zdravlje teladi putem sledećih činilaca:

 • odrasle životinje smeštene u istom objektu sa teladima izlučuje izazivače bolesti
 • u štalama se nagomilavaju štetni gasovi od izlučevina
 • usled disanja i znojenja odraslih javlja se povećana vlažnost vazduha
 • štale se potpuno zatvaraju u toku hladnijih meseci tako da nema dovoljno svežeg vazduh

Kućica za telad

Prednosti odgoja teladi u zasebnim objektima izvan staje su višestruke, a najznačajnije su sledeće:

 • sprečava se direktno prenošenje izazivača bolesti, 
 • svež vazduh izvan staje ima manje prašine,
 • izazivača bolesti,
 • štetnih gasova i
 • vlage

Kućice se mogu izrađivati od veštačkih i prirodnih materijala. Pri izboru od čega će kućica biti napravljena mora se voditi računa o lakoći održavanja i mogućnosti zadržavanja izazivača bolesti u njemu.

Najpovoljnije su kućice izrađene od veštačkih matreijala, koje su otporne na vodu i spoljne uticaje, lako se održavaju, dugovečne su i imaju dobra toplotna izolaciona svojstva.

Drvo kao materijal je povoljno u finansijskom pogledu, relativno lako se obrađuje, može se koristiti u različite namene, a i dobar je toplotni izolator, te se preporučuje za individualna gazdinstva. Drvo se može i obložiti nekim od veštačkih matrerijala čime se sprečava vlaženje drveta, olakšava održavanje higijene i povećava dugovečnost.

Najčešće dimenzije kućica za telad su :

 • dužina 160 – 180 cm
 • širina 120 cm
 • visina 150 – 170 cm

Kućice su potpuno kompaktna celina sa jednim otvorom na prednjoj, užoj strani, čija je visina 130 cm, a širina 80 – 100 cm. Krov treba da obezbedi nesmetano oticanje padavina, a dno predstavlja sama podloga na koju se kućica postavlja. Podloga je najčešće od betona i važno je da ne zadržava tečnost i da sprečava prodiranje spoljnih voda u kućicu. Svaka kućica ima ispust koji je sličnih dimenzija kao i ona i uokviruje ga ograda visine 110 – 130 cm, izrađena od letava ili žice.

U kućicama se koristi prostirka čime se postiže dobra toplotna izolacija, umanjuje se vlažnost i poboljšavaju se ukupni uslovi smeštaja. Prostirka se troši u količini od 1 kg po grlu dnevno, a stavlja se najmanje 2 do 3 puta nedeljno, te sloj posle 30 dana iznosi 10 cm. Prosečne temperature u kućicama tokom zime bile su redovno malo veće od temperature okolonog vazduha, ali je temperatura u prostirci retko padala ispod 10°C, dok se tokom letnjih meseci retko penjala preko 23°C.

Pored toga, najnepovoljniji gasovi kao što su pare sumporne kiseline, ugljen monoksid pa čak ni amonijak nisu nikad ustanovljeni dok je koncentracija ugljen dioksida bezopasna po zdravlje teladi. Držanje teladi u kućicama, a van objekta sa starijim kategorijama omogućava pravilan odgoj zdravije teladi što utiče i na povećanje ekonomske isplativosti proizvodnje na gazdinstvu.

dipl.ing. Zoran Kozlina

Pročitaj i ...

suseno sajam etno sušenje mesa

Svinjarstvo u Srbiji tokom 2021. godine bez lepih vesti

Vertikalno povezivanje uzgajivača svinja, osnivanjem kooperativa i samostalna prodaja je put uspeha.

Leave a Reply