Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Svetlost – uticaj na rast i razvoj životinja tokom života

Svetlost – uticaj na rast i razvoj životinja tokom života

Svetlost uticaj kod životinja – Tokom rasta, životinje često borave na otvorenom prostoru i tada su izloženi uticaju ultravioletnih zraka koji mogu doneti probleme uzgajivačima domaćih životinja. Sa druge strane bez svetlosti nije moguće obezbediti pravilan rast koštanog sistema i aktiviranje vitamina D3.

Uticaj svetlosti na životinjski organizam – autor Dr Radosav Vujić

Svetlost znatno utče na životinjski organizam direktnim dejstvom na kožu i na promet materija. Uglavnom svetlost deluje vrlo povoljno na životinjski organizam, ali u izvesnim slučajevima može imati i štetno dejstvo, naročito na kožu.

Štetne posledice uzrokoju kratkotalasni i nevidljivi ultravioletni zraci, naročito oni čija se dužina talasa kreće od 310 do 280 mm. Oni su naročito aktivni hemijski i zato štetno deluju na one delove kože koji imaju malo pigmenta ili su potpuno depigmentirani. Ovi zraci prodiru u epidermis i gornji sloj korijuma gde izazivaju proširenje kapilara, crvenilo i zapaljenje kože. Oni deluju na najniže ćelije Malpigijevog sloja kože u kojima je smešten pigment. Usled nadražaja, ove ćelije pojačavaju produkciju melanina te koža potamni. Melanin pretvara hemijski aktivne kratkotalasne ultravioletne zrake u zrake dugih talasa koji ne deluju naročito štetno na kožu.

Kod domaćih životinja koje se drže leti na visokim planinskim pašnjacima dejstvo ultravioletnih zrakova je mnogo veće nego kod onih koji se drže u nizinama. Razlog tome je znatno veći intenzitet ultravioletnih zrakova na visinama, dok je sa jačinom toplotnih zrakova obratno. Ultravioletni zraci su naročito aktivni leti jer je njihov intenzitet tada oko pet puta jači nego u toku zime. Ovo važi i za intenzitet ostalih sunčanih zrakova. One domaće životinje,koje imaju dovoljno tamnog pigmenta u koži i dlaci, otpornije su protiv štetnog uticaja sunčanih zrakova. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je prisustvo pigmenta znak da je životinja otpornija, dok je njegov nedostatak znak slabije otpornosti. Neke životinje, koje imaju potpuno belu dlaku, imaju pigmentiranu kožu tako da su blagodareći tome, zaštićene od štetnog uticaja sunčanih zrakova.

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Svetlost ubrzava promet materija u životinjskom organizmu. Na ovo ubrzanje najpovoljnije deluju vidljivi ljubičasti i plavi zraci. Životinje mogu duže gladovati u tamnom prostoru, nego ako su izložene dejstvu sunčanih zrakova. Ovi naime ubrzavaju promet materija usled čega se troši više hrane u toku dana i tako se rezerva od koje životinja živi pre utroši. Ova činjenica primenjuje se pri tovu stoke, naročito svinja masnih rasa, koja se drži u tamnijim prostorijama, usled čega dolazi do boljeg iskorišćavanja hrane i većeg nagomilavanja masti, naročito u utrobi i u potkožnom tkivu.

Svetlost uticaj kod životinja 

Ovakav način držanja utiče nepovoljno na zdravlje životinja jer se smanjuje količina krvi i broj eritrocita, ali to nije štetno pošto se radi o grlima određenim za klanje. Međutim, životinje koje su namenjene za rasplod treba držati što više napolju: na paši ili u ispustu, a samo kad je jako hladno i nevreme, u dovoljno osvetljenim, čistim, dobro provetrenim i umereno toplim stajama. Ovo naročito važi za mlada grla, jer sunčani zraci I kretanje životinja na čistom vazduhu utiču povoljno na razvoj kostura I važnih organa kao i na zdravlje životinje.

Sunčani zraci povoljno deluju I na regulisanje prometa mineralnih materija u organizumu što je od velikog značaja za njihov pravilni razvoj, zatim na povećanje eritrocita i hemoglobina u krvi, a sem toga oni uništavaju štetne bakterije. Naročito je značajan uticaj  ultravioletnih zrakova na razvoj kostura, jer oni putem direktnog fotohemijskog delovanja pretvaraju provitamin ergosterin, koji se nalazi u koži u antirahitični vitamin D3 koji reguliše promet mineralnih materija u životinjskom organizmu. Usled toga se koštano tkivo bolje razvija kod onih životinja koje su izložene dejstvu sunčanih zrakova. Dobro spremljeno planinsko seno ima takođe povoljnije dejstvo na razvoj kostura uglavnom baš blagodareći tome što ono sadrži više antirahitičnog vitamina D3 nego seno sa nizijskih livada.

Svetlost utiče i na nosivost živine. U normalnim uslovima živina nosi samo danju, no ako se danju drži u mračnim prostorijama,a u toku noći u osvetljenim, nosiće samo noću. Produženjem svetlosnog dana povećava se nosivost u onim zimskim mesecima kad je ona inače najmanja. Svetlost, naime, deluje na uzimanje većih količina hrane, što se temperatura sredine povećava, sem toga svetlost preko hipofize aktivira rad jajnika. Međutim, produženjem dnevne svetlosti veštačkim osvetljenjem u vreme mitarenja produžava se njegovo trajanje, a za to vreme živina ne nosi. Zato živinu NE treba držati na veštačkom osvetljenju ako je mitarenje već počelo.

Pored aktiviranja vitamina D3 iz njegovog provitamina koji se nalazi u koži, što je neobično značajno za metabolizam mineralnih materija, odnosno za okoštavanje, svetlost povoljno deluje na zdravstveno stanje životinja, stvaranje krvi kao i na njihovu psihu. 

Svetlost uticaja na rast i razvoj

Međutim, sunčani zraci u izvesnim slučajevima mogu štetno delovati na životinjski organizam. Tako jaki sunčani zraci mogu izazvati opekotine na nepigmentiranim delovima kože, naročito kada se životinje hrane  slamom heljde. Oni mogu, ako direktno deluju na glavu životinja, prouzrokovati sunčanicu, naročito kod onih koje naporno rade ili kod utovljenih svinja pri transportu u otvorenim transportnim sredstvima. Direktno delovanje sunčanih zrakova na oči duže vreme može biti štetno za životinjski organizam. Zato u stajama ne treba sunčani zraci direktno da padaju na glavu životinja.

Dr Radosav Vujić

Pročitaj i ...

podsticaji za steone krave sistem gajenja sezonska teljenja sistem krava manjak vitamina junice prvotelke

Junice prvotelke – kako ih hraniti i obezbediti dobru kondiciju

Pažljivo sa količinom hrane za junice prvotelke da ne uđu u tovni tretman.