Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Investicije u preradu grožđa i marketing – 41 milion dinara

Investicije u preradu grožđa i marketing – 41 milion dinara

Novi Javni poziv za vinare – investicije u preradu grožđa i marketing u vinarstvu je novi korak da vinarstvo u Srbiji bude ravno vinarstvu u Evropi. Počeo je rok za prijavu i traje do 19. avgusta 2020. godine. Za prijavu mogu konkurisati preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge i zadužbine.

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina vam daje šansu da dobijete podsticaj u jednoj kalendarskoj godini koji se može ostvariti 41.000.000 dinara.

Investicije u preradu grožđa i marketing u vinarstvu

Pravilnik striktno propisuje uslove kako to i ostvariti.

Šta sve možete uraditi da se izvršeni troškovi mogu priznati? Ti troškovi su prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje vina koji se odnose na izgradnju objekata vinarije, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje vina.

Ko može da ostvari pravo na podsticaje?

Lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i
  • zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije.

Javni poziv sadrži podatke o licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva, kao i o maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku podsticaja i po pojedinoj vrsti podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu:

1) za investicije u izgradnju objekata vinarije – 30.000.000 dinara;

2) za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina – 10.000.000 dinara;

3) za opšte troškove – 1.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 41.000.000 dinara.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića („Službeni glasnik RSˮ, br. 35/19 i 25/20) u delu koji se odnosi na podsticaje podrške programu za investicije u proizvodnju vina.

Više informacija – investicije prerada grožđa i marketing u vinarstvu

Pročitaj i ...

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Sadnja loznih kalemova na tradicionalan način

Pravilna sadnja loznih kalemova na stari način, ručno, je pouzdan način. Kako to uraditi?