Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Nabavka mehanizacije – voćari i vinogradari u AP Vojvodini

Nabavka mehanizacije – voćari i vinogradari u AP Vojvodini

Nabavka mehanizacije za voćare i vinogradare u AP Vojvodini i zaštitnih mreža, ograda putem konkursa koji traje do 18. aprila 2023. godine. Ukupna suma je 80 miliona dinara, maksimalno po jednoj prijavi 5.850.000,00 dinara.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća i grožđa pod sistemom protivgradne zaštite kao i nabavka nove mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelj. u 2023. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 5.850.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 333.000,00 dinara bez PDV-a. P

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije iz tačke 1. započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 15.11.2022. godine.

Više informacija na sajtu PSP Vojvodina

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1. Nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada I Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (SAMO MREŽA) Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 550.000,00 dinara po hektaru.

II Nabavka stubova i elemenata potrebnih za podizanje sistema za protivgradnu zaštitu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške jeste do 550.000,00 dinara po hektaru.

III Nabavka stubova za podizanje zasada hmelja. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 440.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka mehanizacije za voćare i vinogradare u AP Vojvodini

IV Nabavka stubova za podizanje vinograda. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za podizanje vinograda po jednom hektaru površine iznose najviše 200.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 220.000,00 dinara po hektaru.

V Nabavka stubova i žice za ograđivanje parcela. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova i žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 200.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 220.000,00 dinara po hektaru.

VI Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 440.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka mehanizacije za voćare i vinogradare u AP Vojvodini i zaštitnih mreža, ograda …

2. NABAVKA MEHANIZACIJE:

I Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, oprema za orezivanje (sečke, tarupi, mulčeri, kosačice). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 600.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 700.000,00 dinara.

II Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu; mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 600.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 700.000,00 dinara.

III Mašine za dopunsku obradu zemljišta (rotofreze, međuredni kultivatori). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 500.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 550.000,00 dinara.

IV Mašine za zaštitu bilja (ATOMIZERI). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 860.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.000.000,00 dinara.

V Mašine za zaštitu od mraza – (Frostbuster vučni model) – Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 1.100.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.160.000,00 dinara. – (Frostbuster nošeni model) – Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše 1.100.000,00 dinara. U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 1.160.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo JEDNU prijavu po Konkursu.

U okviru tačke 1 podnosilac prijave može da aplicira za više investicija, u okviru tačke 2 može da aplicira za jednu investiciju, a do navedenog maksimalnog iznosa.

Više informacija na sajtu PSP Vojvodina

3. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Nabavka mehanizacije za voćare i vinogradare u AP Vojvodini i zaštitnih mreža, ograda

Pročitaj i ...

malina ljubičasta sadnja maline aminokiseline plodovi maline

Plodovi maline – pravi trenutak berbe

Brati malinu kada dobije crvenu boju, ne kada bude tamno crvena, kasno je.