Najnovije vesti
Početna » konkursi » Seoski turizam konkurs do 27. septembra 2019. godine

Seoski turizam konkurs do 27. septembra 2019. godine

Kako povećati prihod gazdinstva da ostanu mladi na selu – seoski turizam konkurs za unapređenje ponude na selu, za turiste i za očuvanje starih zanata. Moguće je dobiti do 3 miliona dinara. Krajnji rok za prijavu je 27. septembar 2019. godine.

Ovi podsticaji će dobro doći naročito gazdinstvima koja nemaju velike obradive površine i koja će ponuditi turistima domaću hranu, sačuvanu prirodu i aktivan odmor. Na ovaj način će i komšije moći da plasiraju svoje proizvode i upotpune ponudu gostima na gazdinstvu.

 Podsticaji obuhvataju investicije u:

  • sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo
  • sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije. Prihvatljive investicije: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Seoski turizam – do 3 miliona dinara bespovratno

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju:

  • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnik,
  • pravno lice – privredno društvo (mikro i malo pravno lice) i
  • zemljoradnička zadruga.

Veoma je velika pomoć gazdinstvima i treba da konkurišu jer će dobiti značajna sredstva – bespovratno. U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti ukoliko je investicija realizovana u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma je 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godinu, koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo.

Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnose se do 27.09.2019. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini”,

Lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Telefoni 011/260-79-60 ili 011/260-79-61,
kао i UAP : 011/30-20-100 i 011/30-20-101 – od 7:30 do 15:30 .

Pročitaj i ...

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

Sajam turizma Beograd od 24 do 27. marta 2022. godine

Sajam turizma Beograd po 43. put. Od četvrtka 24. marta do 27. marta 2022. godine