Najnovije vesti
Početna » konkursi » Seoski turizam konkurs do 27. septembra 2019. godine

Seoski turizam konkurs do 27. septembra 2019. godine

Kako povećati prihod gazdinstva da ostanu mladi na selu – seoski turizam konkurs za unapređenje ponude na selu, za turiste i za očuvanje starih zanata. Moguće je dobiti do 3 miliona dinara. Krajnji rok za prijavu je 27. septembar 2019. godine.

Ovi podsticaji će dobro doći naročito gazdinstvima koja nemaju velike obradive površine i koja će ponuditi turistima domaću hranu, sačuvanu prirodu i aktivan odmor. Na ovaj način će i komšije moći da plasiraju svoje proizvode i upotpune ponudu gostima na gazdinstvu.

 Podsticaji obuhvataju investicije u:

  • sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo
  • sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije. Prihvatljive investicije: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Seoski turizam – do 3 miliona dinara bespovratno

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju:

  • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnik,
  • pravno lice – privredno društvo (mikro i malo pravno lice) i
  • zemljoradnička zadruga.

Veoma je velika pomoć gazdinstvima i treba da konkurišu jer će dobiti značajna sredstva – bespovratno. U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti ukoliko je investicija realizovana u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma je 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godinu, koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo.

Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnose se do 27.09.2019. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini”,

Lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Telefoni 011/260-79-60 ili 011/260-79-61,
kао i UAP : 011/30-20-100 i 011/30-20-101 – od 7:30 do 15:30 .

Pročitaj i ...

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni jesenje oranje

Nova mehanizacija – Fond za razvoj poljoprivrede APV

Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede AP VOJVODINE - TRAKTORI, DRLJAČE, PLUGOVI...