Najnovije vesti
Početna » konkursi » Podsticaji genetski resursi su važni – autohtone rase

Podsticaji genetski resursi su važni – autohtone rase

Podsticaji genetski resursi – Javni poziv za podsticaje za očuvanje genetičkih resursa

 Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se do 19. oktobra 2018. godine.

Uprava za veterinu je raspisala Javni poziv za podnošenje zahteva za  ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini

Podsticaj Javnog poziva obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.

Podsticaji genetski resursi

Podrška programu obezbeđuje se davanjem podsticaja za prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki.

Prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki za dijagnostička ispitivanja muških priplodnjaka odnose se na dijagnostička ispitivanja za koja po programu mera zdravstvene zaštite životinja nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) pravno lice;

2) preduzetnik.

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, u skladu sa Prilogom Pravilnika, a do maksimalnog iznosa podsticaja po korisniku podsticaja.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu.

Obaveze korisnika podsticaja

Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godine od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnik podsticaja, u roku za realizaciju programa iz člana 12. stav 2. ovog Javnog poziva proizvodi i konzervira 1.000 doza semena.

Korisnik podsticaja po realizaciji programa, a najkasnije u roku od tri meseca od isteka roka za realizaciju programa Upravi dostavlja izveštaj koji sadrži podatke o sprovođenju svih planiranih aktivnosti, kao i račune i dokaze o izvršenom plaćanju tih aktivnosti i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke.

Korisnik podsticaja trajno čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja.

Korisnik podsticaja koristi konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja za osemenjavanje životinja samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se do 19. oktobra 2018. godine.

foto pixabay.com

Podsticaji genetski resursi

Pročitaj i ...

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije inokulanti ta dve kulture

Jeftinija proizvodnja mesa i mleka – kako to postići?

Kabasta hraniva mogu doneti bolju ekonomsku isplativost gajenja goveda.